Anayasa’nın 73. Maddesinde Yer Alan “Kamu Giderleri” Neler Olabilir?

Türklerin Anadolu’ya akınlar düzenledikleri dönemde Anadolu’nun dinî ve toplumsal durumu hakkındaki çıkarımlarınız neler olur?

Bu yazıda “Anayasa’nın 73. Maddesinde Yer Alan “Kamu Giderleri” Neler Olabilir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Anayasa’nın 73. maddesinde kamu giderleri ifadesi yer alır. Burada bahsedilen Kamu Giderleri şunlardır;

Anayasa’nın 73. Maddesinde Yer Alan “Kamu Giderleri” Neler Olabilir?

Kamu Giderleri

  1. Cari Giderler
  2. Yatırım Giderleri
  3. Transfer Giderleri
  4. Gerçek Giderler

CARİ GİDERLER

Kamu hizmetleri yerine getirilirken tüketilen mal ve hizmetlerdir. Örneğin okullarda eğitim yapılırken, okulun ısıtılması, elektrik, su faturaları vb.

YATIRIM GİDERLERİ

Hizmet gücünün artırılması veya üretimi çoğaltmak için yapılan giderlerdir. Örneğin;okul yapımı, yol yapımı vb.

TRANSFER GİDERLERİ

Devletin ekonomik gücünü halkına karşılıksız olarak vermesidir. Örneğin; Sosyal hizmetler, yardımlar, öğrenci bursları, gazilere ödenen maaşlar, vergi iadeleri

GERÇEK GİDERLER

Bir üretim faktörü almaktır. Örneğin, makine ve teçhizat, bina satın alımı, kamusal alanda ödenen her türlü maaşlar.  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Cevapları

İLAVE BİLGİ NOTU

Madde 73 – Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir