9. sınıf Tarih kitabı sayfa 86 cevapları Ölçme ve Değerlendirme

Bu yazıda “9. sınıf Tarih kitabı sayfa 86 cevapları Ölçme ve Değerlendirme” sorularının cevaplarını kısaca yazdık.

9. sınıf Tarih kitabı sayfa 86 cevapları Ölçme ve Değerlendirme

SAYFA 86 CEVAPLARI

A. Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. Kavimler Göçü, Feodalite , Dogmatizm, Toplumsal Tabaka

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Soruların cevaplarını linklerden okuyabilirsiniz.

1.Orta Çağ’da Avrupa ordularının genel özellikleri nelerdir?

2.Ticari mekânların ticaretin gelişmesine etkileri nelerdir?

3. İlk ve Orta Çağlarda üretimin yeterli aşamaya gelememesinin nedenleri nelerdir?

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1. Bir toplumsal tabakalaşma olan kast sistemi aşağıdaki medeniyetlerin hangisinde ortaya çıkmıştır?
A) Sümer B) Babil  C) Hint D) Çin E) Mısır

2. Feodalizmde hiç kimse tam anlamıyla hükümran değildi. Bu yüzden soylular ve vassallar arasında mücadeleler
Orta Çağ Avrupası’nda uzun süren istikrarsızlıklara hatta savaşlara neden olmuştur. Buna göre Orta Çağ Avrupası ile ilgili olarak;
I. merkezî otoritenin zayıf olduğu,
II. sınıflar arası eşitlik olduğu,
III.savaşların feodalitenin Avrupa’nın
dışına yayılmasına neden olduğu ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

3. Cengiz Han Yasası nesilden nesile aktarılan Türk ve Moğol törelerinin yazılı hâle getirilerek düzenlenmiş şeklidir.
Bu yasalar İslamiyeti kabul eden Moğol hanedanları tarafından da uygulanmıştır.
Buna göre;
I. yasaların oluşturulmasında farklı kültürlerden etkilenildiği,
II. Cengiz Han’dan önce yasaların sözlü olduğu,
III.yasaların Cengiz Han tarafından oluşturulduğu ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi vakıflar sayesinde günümüze kadar gelen ve kamu yararına çalışan ticari yapılardır?
A) Çarşı B) Kervansaray C) Pazar D) Panayır E) Kapan

SAYFA 87 CEVAPLARI

Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. Kültürlerin ve fikirlerin taşınmasında İpek Yolu’nun önemi nedir?

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz.

2. Ülkelerin Çin ile iş birliği yapmak istemesinin nedenleri nelerdir?

Çin’in 2000’li yıllardan sonra artan sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile birlikte ciddi bir ekonomik büyüme performansı sergilemesidir. Ülkelerin Çin ekonomisinden faydalanmak istemesi, ucuz mal alabilmesi ve hammadde satışı bunda etkili olmuştur.

3. Modern İpek Yolu Projesi hangi alanlarda yatırım girişimlerini içermektedir?

Karayolları, tren yolları, limanlar ve enerji nakil hatlarını içeren milyarlarca dolarlık altyapı yatırım girişimlerini içermektedir.

4. Entegrasyon ne demektir? ..Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz.

5. Modern İpek Yolu Projesi’nin günümüzde Türk ekonomisine etkileri neler olabilir?

Türkiye karayolları, tren yolları, limanlar ve enerji nakil hatlarının geçişi ile ticari bir yol haline gelecektir. Bunlardan vergi, ticari gelir elde edecek, siyasi ve ekonomik güç kazanacaktır.

6. Tarihi İpek Yolu ile Modern İpek Yolu arasındaki önemli farklılıklar nelerdir?..Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz.

9. sınıf Tarih kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir