Ahilik Teşkilatının Kuruluş Amacı Nedir?

Ahilik Teşkilatının Kuruluş Amacı Nedir?

Ahilik Teşkilatının Kuruluş Amacı Nedir? 7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Ahilik Teşkilatının Kuruluş Amacı Nedir?

Ahilik Teşkilatının Kuruluş Amacı Nedir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Ahilik teşkilatının kuruluş amacı;

 1. Halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi meslek alanlarında yetiştirip meslek edinmelerini sağlama
 2. Ticaret ahlakını kazandırma
 3. Zanaatkar kuruluşlarının işleyiş ve kontrollerini düzenleme
 4. Çalışma yaşamını iyi insan özelliklerini esas alarak düzenleme amacıyla kurulmuştur.

BİLGİ NOTU

 • “Ahi” sözcüğü, Arapçada “kardeşim” Türkçede ise cömert, eli açık (akı) anlamına gelir.
 • Anadolu’da 13. yüzyılda kurulmuştur.
 • Esnaf ve zanaatkâr kuruluşlarının eleman yetiştirme, işleyiş ve kontrollerini düzenleyen bir örgüttü.
 • Ahi Teşkilatı üyelerini aynı zamanda ahlaki yönden geliştiren, çalışma yaşamını iyi insan özelliklerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir.
 • Ahilik; iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverli ğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir esnaf yapılanmasıdır.
 • Ahilik Teşkilatı, Ahi Evran tarafından kurulmuştur.
 • Ahi olmak ve peştemal kuşanmak için kişinin bir Ahi tarafından önerilmesi zorunludur.
 • Türk esnaf ve sanatkarları arasında sağlanan dayanışma ve yardımlaşma sayesinde Ahilik önemli bir güç haline gelmiş,hız kazanmış, asayişin bozulduğu zamanlarda (örneğin Moğol İstilası) kendi otoritesini yürütmüştür. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir