Ahilikte Usta – Kalfa – Çırak Sistemi Nasıl İşlemektedir?

Ahilikte Usta – Kalfa – Çırak Sistemi Nasıl İşlemektedir?

Ahilikte Usta – Kalfa – Çırak Sistemi Nasıl İşlemektedir? 7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Ahilikte Usta – Kalfa – Çırak Sistemi Nasıl İşlemektedir?

Ahilikte Usta – Kalfa – Çırak Sistemi Nasıl İşlemektedir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Ahilik’te, usta, kalfa, çırak sistemi vardı.
 2. 12-13 yaşındaki bir çocuk kabiliyetine göre bir ustanın yanına mesleği öğrenmek için çırak olarak verilirdi.
 3. Usta, 3 yıldan 5 yıla kadar çırağı hem mesleki hemde ahlaki yönden yetiştirirdi.
 4. Uygun yetenekli olanlar ve özel bir sınavı geçenler kalfalığa yükselirdi.
 5. Kalfa, üç yıl kadar kalfa olarak çalışır. Eğer uygunsa özel bir törenle ustalığa yükseltilirdi.
 6. Sadece ustalık belgesi alanlar dükkan açabilirdi.
 7. Ustalar mesleği her yönü ile öğrenmiş, çırak ve kalfa yetiştirebilen kişilerdi.

BİLGİ NOTU

Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli’nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilatıdır

Ahilik Teşkilatının Kuruluş Amacı Nedir?

Ahilik teşkilatının kuruluş amacı;

 1. Halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi meslek alanlarında yetiştirip meslek edinmelerini sağlama
 2. Ticaret ahlakını kazandırma
 3. Zanaatkar kuruluşlarının işleyiş ve kontrollerini düzenleme
 4. Çalışma yaşamını iyi insan özelliklerini esas alarak düzenleme amacıyla kurulmuştur.
 • “Ahi” sözcüğü, Arapçada “kardeşim” Türkçede ise cömert, eli açık (akı) anlamına gelir.
 • Anadolu’da 13. yüzyılda kurulmuştur.
 • Esnaf ve zanaatkâr kuruluşlarının eleman yetiştirme, işleyiş ve kontrollerini düzenleyen bir örgüttü.
 • Ahi Teşkilatı üyelerini aynı zamanda ahlaki yönden geliştiren, çalışma yaşamını iyi insan özelliklerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir.
 • Ahilik; iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverli ğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir esnaf yapılanmasıdır.
 • Ahilik Teşkilatı, Ahi Evran tarafından kurulmuştur.
 • Ahi olmak ve peştemal kuşanmak için kişinin bir Ahi tarafından önerilmesi zorunludur.
 • Türk esnaf ve sanatkarları arasında sağlanan dayanışma ve yardımlaşma sayesinde Ahilik önemli bir güç haline gelmiş,hız kazanmış, asayişin bozulduğu zamanlarda (örneğin Moğol İstilası) kendi otoritesini yürütmüştür. ( 1 , 2 , 3 , 4  )

2 Comments on “Ahilikte Usta – Kalfa – Çırak Sistemi Nasıl İşlemektedir?”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir