Anadolu’nun İslamlaşmasında Mevlânâ Celâleddîn-î Rumî, Yunus Emre, Hacı Bektâş-ı Velî, Ahî Evran gibi sûfî ve âlimlerin etkileri nelerdir?

Bu yazıda “Anadolu’nun İslamlaşmasında Mevlânâ Celâleddîn-î Rumî, Yunus Emre, Hacı Bektâş-ı Velî, Ahî Evran gibi sûfî ve âlimlerin etkileri nelerdir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Sufi ve alimler Anadolu’nun İslamlaşmasında büyük rol oynamışlardır. .Etkileri şunlardır;

Anadolu’nun İslamlaşmasında Mevlânâ Celâleddîn-î Rumî, Yunus Emre, Hacı Bektâş-ı Velî, Ahî Evran gibi sûfî ve âlimlerin etkileri nelerdir?

Mevlânâ Celâleddîn-î Rumî, Yunus Emre, Hacı Bektâş-ı Velî, Ahî Evran gibi sûfî ve âlimlerin Anadolu’nun İslamlaşmasında etkilerinden bazıları şunlardır;

 1. Sufi ve alimler halka manevi destek verdiler
 2. Terk edilen yıkılan yerleri yeniden imar ettiler, dini ve ilmi çalışmalarda bulundular
 3. Sultanlar vakıfların vakıflar kurarak kendilerini desteklemelerini sağladılar
 4. Dini hareketlerin kurduğu tekke vakıfları kimsesizlerin, yoksulların, muhtaçların ve fakirlerin ihtiyaçlarını sağlayarak toplumsal fayda sağlayarak halkın İslama yakınlaşmasını sağladılar
 5. Bölgelerinde oluşturdukları dini ve milli heyecanla Bizans’a karşı gaza ve cihat mücadelesinde etkili olmuşlar, İslamın yayılmasını sağlamışlardır
 6. Anadolu halkı arasında birlik ve beraberliği sağlamışlar, halkın İslam olan ilgisini artırmışlardır
 7. Yöneticilerin İslam dinine sahip çıkmasını sağlamışlardır.
 8. Tekke ve zaviyeler sayesinde eğitimli insanlar yetiştirilmiştir.
 9. Bölgelerinde sosyal huzuru sağlamışlardır.
 10. Siyasi otoritenin zayıfladığı dönemde halk manevi otoritelere sığınmıştır.
 11. İnsanlara yeni ufuklar açmışlardır.
 12. Siyasi ve dini anlamda devlet yöneticilerine telkin ve öğütlerde bulunmuşlardır.
 13. Merkezi otoritenin tesisine yardımcı olmuşlardır.
 14. Mesleki hüviyete sahip bir tasavvuf zümresi olan Ahilik teşkilatı ise ticaret alanında büyük faydalar sağlamıştır. Anadolu’nun İslamlaşmasında sufi ve alimlerin etkilerinden bazıları bunlardır.

10. sınıf Tarih kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları MEB

İLAVE BİLGİ NOTU

Yunus Emre; ırk, din ve dil ayrımı yapmadan tüm insanlığa yönelik öğretiler geliştirmiştir.

Hacı Bektâş-ı Velî; ilhamını Kurʼanʼdan alarak insana bakar, insana hizmeti en büyük ibadet sayar.

Hacı Bayrâm-ı Velî’ye göre insan ancak kendini tanıyarak ve bu düzenin asıl sahibinin emrine kendini adayarak gerçek varlığının şuuruna erer.

Ahî Evran; Ahi Evren veya Ahi Evran, Ahiliğin kurucusu sayılan debbağların piri, 32 çeşit esnaf ve sanatkârın lideri, Türk filozoftur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir