Mevlânâ Celâleddîn gibi âlimler neden aşk ve cezbe yolunu seçmiş olabilir?

Bu yazıda “Mevlânâ Celâleddîn gibi âlimler neden aşk ve cezbe yolunu seçmiş olabilir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Mevlana  gibi alimlerin aşk ve cezbe yolunu seçmesinin nedeni şu olabilir;

Mevlânâ Celâleddîn gibi âlimler neden aşk ve cezbe yolunu seçmiş olabilir?

Din bilgisi ve Allah’a erişme iki koldan gelişmiştir. Birinci yol medreselerden elde edilen hadis, tefsir ilmi, diğer kol aşk ve cezbe yolu ile nefsin eğitilmesidir.

Mevlana Celaleddin gibi alimler medresede otorite düzeyinde zirve olmuştur. Yani birinci yolu bitirmiştir.

Bu yüzden ikinci yol olan aşk ve cezbe yolu ile Allah’a ulaşma (vahdet-i vücud) yolunu seçmiştir, diyebiliriz.

10. sınıf Tarih kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları MEB

İLAVE BİLGİ NOTU

 1. Mevlana, Mevleviliğin kurucusudur.
 2. 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan Ülkesi’nin Belh şehrinde doğmuştur.
 3. 1270’de Konya’da vefat etmiştir.
 4. Babası, dönemin tanınmış İslam âlimlerinden biri olan Bahauddin Veled, annesi ise Mü’mine Hatun’dur.
 5. Mevlâna 1225 yılında Şerefeddin Lala’nın kızı Gevher Hatun ile Karaman’da evlendi.
 6. Mevlâna 15 Kasım 1244 yılında Şems-i Tebrizî ile karşılaştı.
 7. Mevlâna Şems’in ölümünden sonra uzun yıllar inzivaya çekildi.
 8. Yaşamını “Hamdım, piştim, yandım” sözleri ile özetleyen Mevlâna 17 Aralık 1273 Pazar günü Hakk’ ın rahmetine kavuştu.

Mevlevilik

 • Mevlevilik; insanı yüceltmeyi amaçlar.
 • İnsanlar arasındaki ortak değerleri öne çıkarır.
 • Allah sevgisi, insan sevgisi, insana hizmetin esas alınması, onun manevi ve ahlaki yönden yüceltilmesi Mevlevilikte önem verilen ilkelerdendir. ( 1 )

Mevlana hakkında bilgi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir