Anayasa’mızın Düşünceyi Açıklama Ve Yayma Hürriyetine Sınırlama Getiren Hükümlerinin İçerikleri Sizce Neler Olabilir? Tahmin Ediniz.

Anayasa’mızın Düşünceyi Açıklama Ve Yayma Hürriyetine Sınırlama Getiren Hükümlerinin İçerikleri Sizce Neler Olabilir? Tahmin Ediniz.

Anayasa’mızın Düşünceyi Açıklama Ve Yayma Hürriyetine Sınırlama Getiren Hükümlerinin İçerikleri Sizce Neler Olabilir? Tahmin Ediniz. 6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı 6.Ünite Dekomrasinin Serüveni ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Anayasa’mızın Düşünceyi Açıklama Ve Yayma Hürriyetine Sınırlama Getiren Hükümlerinin İçerikleri Sizce Neler Olabilir? Tahmin Ediniz.

Anayasa’mızın Düşünceyi Açıklama Ve Yayma Hürriyetine Sınırlama Getiren Hükümlerinin İçerikleri Sizce Neler Olabilir? Tahmin Ediniz. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Milli güvenliği tehlikeye atması, kamu düzeni ve güvenliğini bozması
  2. Cumhuriyet’in temel nitelikleri, ülkemizin, devletimizin, milletimii-zin bölünmez bütünlüğünü tehlikeye atması
  3. Başkalarının haklarına, özel ve aile hayatlarına, mesleki sırlarına zarar veriyorsa sınırlama getirilebilir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Anaysamızdaki düşünce hürrriyetini belirten 26.Madde’dir.

Anayasa 26.Madde;

VIII. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
MADDE 26- Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.

Aynı Anayasa maddesinde düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin bazı durumlarda sınırlandırılabileceği şu şekilde belirtilmiştir.

Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir