İnsanların Düşüncelerini Özgürce İfade Edebilmeleri Sizce Neden Önemlidir? Açıklayınız.

İnsanların Düşüncelerini Özgürce İfade Edebilmeleri Sizce Neden Önemlidir? Açıklayınız.

İnsanların Düşüncelerini Özgürce İfade Edebilmeleri Sizce Neden Önemlidir? Açıklayınız.  6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı 6.Ünite Dekomrasinin Serüveni ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

İnsanların Düşüncelerini Özgürce İfade Edebilmeleri Sizce Neden Önemlidir? Açıklayınız.

İnsanların Düşüncelerini Özgürce İfade Edebilmeleri Sizce Neden Önemlidir? Açıklayınız. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  • İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliği düşünmektir. İnsan bu güne kadar yaşaması, medeniyetler kurması düşünmesi sayesinde gerçekleşmiştir.
  • Düşüncelerimizi özgürce ifade edemezsek, insan olmaktan çıkar, sanat, bilim, kültür ve fesefe olmaz. İnsalık medeniyeti zamanla yıkılır, yok olur.

İLAVE BİLGİ NOTU

Bir çok şeyi insan düşünerek başarmıştır.

“Düşünce Özgürlüğü İle Bilimsel Gelişmeler Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Düşünce özgürlüğü arttıkça bilimsel gelişmeler artar.
  2. Düşünce özgürlüğü sayesinde, yeni düşünceler ortaya çıkar. Bilgi ve fikirler kolaylıkla yayılır. İnsanların bilgi ve eğitim seviyeleri yükselir. Bilgiye ulaşma kolaylaşır. Bu da bilimsel gelişmeleri destekler, zenginleştirir.
  3. Düşünce özgürlüğü sayesinde insan olaylar, kavramlar konusunda sağlıklı bir fikir oluşturabilir, doğru tercihler yapabilir,
  4. Yeni düşünceler sayesinde insanın doğaya, bilime bakışı zenginleşir.
  5. Düşünce özgürlüğü merak duygusunu arttırır. Merak bilimsel gelişmelerin temel kaynağıdır.
  6. Kişi düşüncelerinden dolayı cezalandırılmadığı için rahatça fikrini söyleyebilir.
  7. Düşünce zihinsel bir süreçtir. Bilimsel gelişmelerde zihinsel faaliyetlerle olur. Zihinssel düşüncelerin gelişimi ile bilimsel düşünceler artar.
  8. Düşünce özgürlüğü olmadığında insanlar hep aynı düşünceye sahip olur.

Her çeşit bilgi ve fikir, ülke sınırlarına bağlı olmaksızın, sözle veya yazıyla iletmeyi içererek, her kategoride, fikirde ve sanatta, araştırma ve elde etmede özgürdür. ( 1 , 2 , 3 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir