Anayasa’mızın İkinci Maddesinde Geçen “Türkiye Cumhuriyeti Demokratik, Laik Ve Sosyal Bir Hukuk Devletidir.” Sözünden Ne Anlıyorsunuz?

Anayasa’mızın İkinci Maddesinde Geçen “Türkiye Cumhuriyeti Demokratik, Laik Ve Sosyal Bir Hukuk Devletidir.” Sözünden Ne Anlıyorsunuz?

Anayasa’mızın İkinci Maddesinde Geçen “Türkiye Cumhuriyeti Demokratik, Laik Ve Sosyal Bir Hukuk Devletidir.” Sözünden Ne Anlıyorsunuz?  7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Anayasa’mızın İkinci Maddesinde Geçen “Türkiye Cumhuriyeti Demokratik, Laik Ve Sosyal Bir Hukuk Devletidir.” Sözünden Ne Anlıyorsunuz?

Anayasa’mızın İkinci Maddesinde Geçen “Türkiye Cumhuriyeti Demokratik, Laik Ve Sosyal Bir Hukuk Devletidir.” Sözünden Ne Anlıyorsunuz? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

KISACA yazmak gerekirse;

Devlet yönetme gücünün halkta olması, din ile devlet işlerinin ayrı olması, devletin halkına hizmet için olduğunu, tüm vatandaşların hukuk kuralları karşısında eşit olduğu anlatılmaktadır.

Açıklama;

  1. Bu madde de Cumhuriyet’imizin temel nitelikleri belirtilmiştir.
  2. Demokratik; devleti yönetme güç ve yetkisinin kayıtsız şartsız millete ait olmasıdır. Demokrasilerde egemenliğin kullanılması kısıtlanamaz, bir kişiye verilemez olduğu belirtilmektedir.
  3. Laik, dini le devlet işlerinin ayrı olmasıdır.
  4. Sosyal devlet; devletin ana görev olarak halka hizmet etmeyi benimsediği devlet anlayışıdır. Sosyal devlet; halkın devlet için değil, devletin halk için var olması ve bütün eylem ve işlemlerinde halkın yararını gözetmesidir.
  5. Hukuk devleti, hukuk kurallarını tüm vatandaşlara eşit ve adil biçimde uygulayan ve her türlü uygulamasını hukuk kurallarına uygun olarak yapan devlet demektir.

BİLGİ NOTU

Cumhuriyet, hükûmet başkanının, halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu monarşi ve oligarşi kavramlarının karşıtıdır. ( 1 )

Anayasamızın 1 ve 2.maddeleri şunlardır;

1. Madde: Türkiye devleti bir cumhuriyettir.
2. Madde: Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir