Aşağıdaki Hadisi Toplumsal Barışın Sağlanması Açısından Yorumlayınız

Bu yazıda Aşağıdaki Hadisi Toplumsal Barışın Sağlanması Açısından Yorumlayınız” sorusunu cevapladık. Hadisi toplumsal barışın sağlanması açısından yorumlayınız.

Aşağıdaki Hadisi Toplumsal Barışın Sağlanması Açısından Yorumlayınız

“Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona kötülük yapmaz, onu düşmanına teslim etmez. Kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter.” (Buhârî, Mezâlim, 3.)

Bu hadis toplum hayatında Müslümanları kardeş ilan etmiş ve Müslümanlar arasındaki iyi ilişkilerinden dolayı sevap kazanacaklarını belirterek toplumsal barış için insanları güzel davranışlarda bulunmalarını sağlamış ve teşvik etmiştir.

Hadis insanların güzel davranışlarda bulunmasını sağlayarak toplumsal barışın sağlanmasına katkı sağlamıştır.

6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları . ..Hadis

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir