Aş Başında Usta İş Başında Hasta Olan İle İlgili Kompozisyon

Aş Başında Usta İş Başında Hasta Olan İle İlgili Kompozisyon. Bu deyim ile ilgili cümle ve kısa bir (eödev) kompozisyon yazdık. Bu deyimin anlamı nedir?, ne demek olduğunu içeren kısa açıklayıcı bir kompozsiyon hazırladık.

Aş Başında Usta İş Başında Hasta Olan İle İlgili Kompozisyon

İnsanlar çeşitli karakterlere sahiptir. Bazı kişiler görev ve sorumluklarını zor olsada yerine getirir. Bazı kişiler ise sadece kendi çıkarlarını düşünür. Atalarımız çıkarcı kişileri “Aş başında usta, iş başında hasta” olarak tanımlayarak çok haklı bir söz söylemişlerdir.

Bu atasözü kısaca  “Çıkarı olan bir şeye dört elle sarılır, peşini bırakmaz. Bir iş söz konusu olduğunda da her türlü mazereti ileri sürerek işten kaçar.”  anlamına gelir. Bu sözde bencil ve çıkarcı kimseler anlatılmaktadır. Bencil kişiler yalnızca ve öncelikle kendi çıkarını, yararını düşünürler. Kendi çıkarına olan işlerde en önde yer alırlar. Yani aşın başında yer alırlar, usta olurlar en çok payı almaya çalışırlar. İşi kendi yapmış gibi konuşurlar, kendi yaptıklarını anlatırlar. Ama bu bencil kişiler bir iş olduğunda çeşitli bahanelerle işi yapmaktan uzak dururlar. Yani hasta olurlar. İşte çalışmak istemezler. Çünkü kendileri için bir fayda görmezler. Ama insan topluluk içinde yaşar. İnsanlar sadece kendi çıkarları için çalışsaydı toplum olmaz, çeşitli zorlukları aşamazdık. İnsan olan kişi yardım eder, sorumluluklarını yerine getirir, sadece kendi çıkarını düşünmez. Bu kişiler fedakar kişilerdir. Anneler sadece kendilerini düşünse çocuklar yetişemezdi. Kurtuluş savaşında Türk Milleti yüksek fedakarlığı sayesinde ülkemizi kurtarmıştır. Bilim insanları sadece kendi çıkarını ve kazanacağı parayı düşünseydi icatlar ve buluşlar olmazdı. Bu atasözünde anlatılan kişiler psikolojik olarak hasta kişilerdir. Topluma faydası olmayan, vicdani değerleri zayıf, karakterleri gelişmemiş kişilerdir. Çevremizde bu özelliği olan kişilerle arkadaş olmamalı, onlara değer vermemeliyiz.

Bencil ve çıkarcı kişiler olmayalım. İnsan sadece kendi çıkarını düşünmemeli. Bencil kişiler aslında bu şekilde davranarak kendilerine büyük zararlar verir. Yalnız kalırlar, çıkar peşinde koşa koşa en büyük zararlara uğrarlar. Aş başında da iş başında da usta olalım. Çalışalım.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir