7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları Berkay Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları Berkay Yayınları. Matematik ders kitabı Berkay Yayıncılık Sayfa 117’de yer alan soruların alıştırma sorularının cevaplarını, problemlerinin yapılışlarını kısaca yaptık. Matematik ders kitabı Yedinci sınıf Berkay Basımevi yayınlarının kitabının cevaplarını kısaca yazdık., yaptık.

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları Berkay Yayınları

ALIŞTIRMALAR

1. Bir metro vagonundaki sarı koltuk sayısının, kahverengi koltuk sayısına oranı 4/3 ‘tür. Buna göre metrodaki sarı koltuk sayısının, kahverengi koltuk sayısının ve sarı ile kahverengi koltuk sayılarının toplamının hangi doğal sayının katı olduğunu belirleyiniz.

sarı koltuk/Kahverengi koltuk=4/3
Sarı+K.rengi=4k+3k=7k
7’nin katıdır
sarı=4.k.=4 ün katı
Kahverengi=3k=3 ün katı

2. Bir lokantadaki bıçak sayısının, kaşık sayısına oranı 7/8’dir. Lokantadaki bıçak ve kaşık sayıları arasındaki ilişkiyi tablo ve denklemle ifade ediniz.

Bıçak/kaşık
7/8=14/16=21/24

3. x/y = 1/4 orantısında x = 13 iken y kaç olur?
x/y=1/4=13/y
Çarpraz çarpım yapalım
13.4=y
52=y

4. a, 11 ile; y, 14 ile doğru orantılıdır. Buna göre a = 132 iken y kaç olur?

a=11
y=14
a/y=11/4=132/y

14.132=11.y
14.12=y
y=168

5. Bir matbaada her gün 1000 kitap, 1200 dergi basılmaktadır. Bir hafta boyunca her günün sonunda basılan toplam kitap sayısını, toplam dergi sayısına oranlayarak bir orantı oluşturunuz. Orantı sabitini belirleyiniz ve yorumlayınız.

1000 kitap–1. gün
1200 dergi–1. gün
Bir hafta 7 gün
1000.7=7000
1200.7=8400
7000/8400=70/84=5/6

6. Yandaki tabloda, birbirleriyle doğru orantılı olan a ve b değişkenlerinin bazı değerleri belirtilmiştir. a değerlerini, b değerlerine oranlayarak orantı oluşturunuz. Orantı sabitini belirleyiniz ve yorumlayınız.
a/b=-9/-24=9/24=3/8

=-3/8=3/8
=6/16=3/8
.
.
.
60/160=3/8

7. u/11 = v/7 orantısı veriliyor. u + v = 144 ise u ve v değerlerini bulunuz.

Çapraz çarpım yapalım
7.u=11.v

yani u=11x ise v=7x tir

11x+7x=18x dir ve 18x=144 vermiş

144’ü 18 e bölersek x=8 olur

u=11x idi yani u=88

v=7x idi yani v=56

11k+7k=18k=144
K=144/18=8

u=11.k=11.8=88
v=7.k=78=56

8. m/2=n/3 orantısına göre n-m/n+2m ifadesinin değeri kaçtır?
3.m=2.n

Burada m = 2k, n = 3k olarak eşitliği sağlayabiliriz

Artık m gördüğümüz yere 2k, n gördüğümüz yere 3k yazılır

(n-m)/(n+2m) = (3k – 2k) / (3k + 4k) = k / 7k = 1/7

Diğer sayfaların cevapları

7. Sınıf Matematik  Ders Kitabı Cevapları

vagonundaki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir