Aşağıda Ve Sonraki Sayfalarda Verilen Açıklamaları Okuyunuz. Tarihsel Süreçte İnsan Haklarının Nasıl Kazanıldığını Anlatınız.

Aşağıda Ve Sonraki Sayfalarda Verilen Açıklamaları Okuyunuz. Tarihsel Süreçte İnsan Haklarının Nasıl Kazanıldığını Anlatınız.

Aşağıda Ve Sonraki Sayfalarda Verilen Açıklamaları Okuyunuz. Tarihsel Süreçte İnsan Haklarının Nasıl Kazanıldığını Anlatınız.  6.sınıf Sosyal Bilgiler 6.ünite Demokrasinin Serüveni ünitesi ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Aşağıda Ve Sonraki Sayfalarda Verilen Açıklamaları Okuyunuz. Tarihsel Süreçte İnsan Haklarının Nasıl Kazanıldığını Anlatınız.

Aşağıda Ve Sonraki Sayfalarda Verilen Açıklamaları Okuyunuz. Tarihsel Süreçte İnsan Haklarının Nasıl Kazanıldığını Anlatınız.

  1. İlk önceleri kişilerin haklarını çiğnemiş kişilerin cezalanması, adaletin sağlanması yönünde kazanımlar olmuş,
  2. İslamiyetle kişilerin eşit kabul etmiş, daha sonraları kişilerin hakları korunmuş,
  3. En son olarak fikir ve düşünce özgürlüğü kazanımları gerçekleşmiş ve dünyanın büyük çoğunluğunda kabul görmüştür.
  4. Devlet ve din adamlarının girişimleri, isyanlar, hukuk adamları ve kişisel fedakarlıklar, kültürel değişimlerler, savaşlar  insan haklarının kazanılmasını sağlamıştır.

İLAVE BİLGİ NOTU

İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta herkes eşittir.
 İnsan Haklarının Kazanılmasında

İnsan Haklarının Kazanılmasında Etkili Olan Olaylar, Anlaşmalar 

  1. Hammurabi Kanunları
  2. Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.) Veda Hutbesi
  3. 1215 Magna Carta Libertatum (Sözleşmesi)
  4. 1520-1566 Kanuni Kanunnamesi
  5. 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi

Erkek, kadın ve çocukların temel insan hak ve özgürlüklerinin belirlendiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (The Universal Declaration of Human Rights) 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından benimsenmiştir. Bu bildirge birçok ulusal ve uluslararası yasanın temelini oluşturur. ( 1 )

Farklı Dönemlerde Yazılmış Olmalarına Rağmen Anlatılan Tarihi Belgelerdeki Ortak Noktalar Nelerdir? Belirtiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir