Farklı Dönemlerde Yazılmış Olmalarına Rağmen Anlatılan Tarihi Belgelerdeki Ortak Noktalar Nelerdir? Belirtiniz.

Farklı dönemlerde yazılmış olmalarına rağmen anlatılan tarihi belgelerdeki ortak noktalar nelerdir? Belirtiniz.

Farklı Dönemlerde Yazılmış Olmalarına Rağmen Anlatılan Tarihi Belgelerdeki Ortak Noktalar Nelerdir? Belirtiniz.  6.sınıf Sosyal Bilgiler 6.ünite Demokrasinin Serüveni ünitesi ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Farklı Dönemlerde Yazılmış Olmalarına Rağmen Anlatılan Tarihi Belgelerdeki Ortak Noktalar Nelerdir? Belirtiniz.

Farklı Dönemlerde Yazılmış Olmalarına Rağmen Anlatılan Tarihi Belgelerdeki Ortak Noktalar Nelerdir? Belirtiniz. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Herkesin eşit ve özgür olması, hakların korunması, haksızlık yapanları cezalandırılması, haklarını aranabilmesi, özgürce yaşanılması, baskı yapılamayacağı gibi ortak noktalar vardır.

İLAVE BİLGİ NOTU

Erkek, kadın ve çocukların temel insan hak ve özgürlüklerinin belirlendiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (The Universal Declaration of Human Rights) 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından benimsenmiştir. Bu bildirge birçok ulusal ve uluslararası yasanın temelini oluşturur. ( 1 )

10 Aralık 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

  1. Bütün insanlar eşit haklara sahip olarak doğarlar
  2. Irki dil, din, renk, cinsiyet, inanç, sosyal köken yada, başka bir nedenden dolayı ayrım söz konusu olmaksızın herkes bu bildirgede yer alan haklardan yararlanır
  3. Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.
  4. Hiç kimse kölelik veya kulluk altında tutulamaz, kölelik ve köle alım satımı her türüyle yasaktır.

4 Kasım 1950 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

  1. Kanunlar herkesin yaşamak hakkını korur.
  2. Hiç kimse zorla çalıştırılmaz
  3. Herkesin özgürlüğü ve kişi güvenliği hakkı vardır.
  4. Hiç kimse kul yada köle olarak tutulmaz
  5. Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir.

Atatürk Bu Sözleriyle Kişinin Ve Devletin Gelişmesinde Neden Hak Ve Özgürlüklerin Güvence Altında Olmasının Gerekliliğini Vurgulamıştır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir