Atatürk Bu Sözleriyle Kişinin Ve Devletin Gelişmesinde Neden Hak Ve Özgürlüklerin Güvence Altında Olmasının Gerekliliğini Vurgulamıştır?

Atatürk Bu Sözleriyle Kişinin Ve Devletin Gelişmesinde Neden Hak Ve Özgürlüklerin Güvence Altında Olmasının Gerekliliğini Vurgulamıştır?

Atatürk Bu Sözleriyle Kişinin Ve Devletin Gelişmesinde Neden Hak Ve Özgürlüklerin Güvence Altında Olmasının Gerekliliğini Vurgulamıştır?  6.sınıf Sosyal Bilgiler 6.ünite Demokrasinin Serüveni ünitesi ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Atatürk Bu Sözleriyle Kişinin Ve Devletin Gelişmesinde Neden Hak Ve Özgürlüklerin Güvence Altında Olmasının Gerekliliğini Vurgulamıştır?

Atatürk Bu Sözleriyle Kişinin Ve Devletin Gelişmesinde Neden Hak Ve Özgürlüklerin Güvence Altında Olmasının Gerekliliğini Vurgulamıştır? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Hürriyetin ve özgürlüklerin olmadığı bir devletin yok olacağı, ilerlemenin olmayacağı, devletlerin amacının kişilerin gelişimini sağlamak olduğu, sağlayamayan devletlerin  ise kusurlu olacağı vurgulanmıştır.

İLAVE BİLGİ NOTU

İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta herkes eşittir.
 İnsan Haklarının Kazanılmasında

İnsan Haklarının Kazanılmasında Etkili Olan Olaylar, Anlaşmalar 

  1. Hammurabi Kanunları
  2. Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.) Veda Hutbesi
  3. 1215 Magna Carta Libertatum (Sözleşmesi)
  4. 1520-1566 Kanuni Kanunnamesi
  5. 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi

Erkek, kadın ve çocukların temel insan hak ve özgürlüklerinin belirlendiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (The Universal Declaration of Human Rights) 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından benimsenmiştir. Bu bildirge birçok ulusal ve uluslararası yasanın temelini oluşturur. ( 1 , 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir