Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara verilen sözcükleri yazınız. Şemsi Efendi Okulu, öz güven, Namık Kemal, yaşadığı çevre, mahalle mektebi, kararlılık, siyasi

Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara verilen sözcükleri yazınız. Şemsi Efendi Okulu, öz güven, Namık Kemal, yaşadığı çevre,
mahalle mektebi, kararlılık, siyasi

1-Mustafa Kemal, komşularının oğlundan etkilenerek askerlik mesleğine yönelmiştir. Tarih öğretmeni sayesinde de tarih dersine olan
ilgisi artmıştır. Buna göre Mustafa Kemal’in öğrenim hayatında …….yaşadığı çevre..…. etkili olmuştur.

2-Selânik Askeri Rüştiyesinde seçkin öğrencilere verilen sınıf çavuşluğu ve müzakerecilik görevlerini alması Mustafa Kemal’de
özgüven. duygusunu geliştirmiştir.

3-Diğer derslerine göre Fransızcada geri olan Mustafa Kemal, öğretmeninin uyarılarını da dikkate alarak iki üç ay kadar gizlice Frerler
Okuluna gitmiş ve Fransızcasını ilerletmiştir. Bu durum, Mustafa Kemal’in ....kararlılık….……. özelliğine bir örnektir.

4-Manastır bir konsolosluklar şehridir. İstanbul ise Osmanlı Devleti’nin yönetim merkezidir. Mustafa Kemal her iki şehirde de eğitim
görmüştür. Bu şehirler Mustafa Kemal’in …...siyasi…….. fikirlerinin gelişmesine katkı sağlamıştır.

5-.Namık Kemal….. İntibah romanının yazarıdır. Yazdığı eserlerle birçok Türk gencini etkileyen yazar, Mustafa Kemal’de vatan ve millet sevgisinin oluşmasında etkili olmuştur.

6-Mustafa Kemal’in annesi, oğlunun ..Mahalle Mektebi….…..ne, babası ise ..Şemsi Efendi Okulu…….na gitmesini istemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir