Aşağıdaki Haritada, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan Sonra Anadolu’yu İşgal Eden Güçler Çeşitli Renklerle Sembolize Edilmiştir. O Yerleri İşgal Eden Güçleri Yazınız.

Aşağıdaki Haritada, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan Sonra Anadolu’yu İşgal Eden Güçler Çeşitli Renklerle Sembolize Edilmiştir. O Yerleri İşgal Eden Güçleri Yazınız.

Aşağıdaki Haritada, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan Sonra Anadolu’yu İşgal Eden Güçler Çeşitli Renklerle Sembolize Edilmiştir. O Yerleri İşgal Eden Güçleri Yazınız.  8.sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi Öğrenci Çalışma Kitabı 2.Ünite Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler, Anadolu İşgal Altında bölümü, 22.sayfa ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Aşağıdaki Haritada, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan Sonra Anadolu’yu İşgal Eden Güçler Çeşitli Renklerle Sembolize Edilmiştir. O Yerleri İşgal Eden Güçleri Yazınız.

Aşağıdaki Haritada, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan Sonra Anadolu’yu İşgal Eden Güçler Çeşitli Renklerle Sembolize Edilmiştir. O Yerleri İşgal Eden Güçleri Yazınız. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

SARI: İngiltere

PEMBE: Fransa

TURUNCU: İtalya

MAVİ: Yunanistan

YEŞİL: Ermeniler

KIRMIZI:Gürcüler

Aşağıda Verilen Metni Dikkate Alarak Altında Yer Alan Boşluğa Osmanlı Yönetiminin İşgaller Karşısındaki Tutumunu Değerlendiriniz.

İLAVE BİLGİ NOTU

Mondros Mütarekesi ya da Mondros Bırakışması, I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan mütarekename (bırakışma belgesi). Osmanlı İmparatorluğu adına Bahriye Nazırı Rauf Bey tarafından, Limni adasının Mondros Limanı’nda demirli Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı imzalanmıştır. Bu antlaşma ile beraber Osmanlı İmparatorluğu fiilen sona ermiştir. ( 1 )

Mondros Ateşkes Antlaşmasının Bazı Maddeleri;

Osmanlı Devleti’nin Egemenlik Haklarını Kısıtlayan Hükümler:
a. Boğazlar açılacak, bu bölgelerdeki kaleler İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
b. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir durum hâlinde istedikleri bölgeleri işgal
edebilecekler (7. Madde).
c. Doğudaki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu bölgeleri de işgal edebilecekler
(24. Madde).
d. Bütün haberleşme istasyonları (telsiz, telgraf vb.) İtilaf Devletleri’nce denetim altına alınacak.
Askerî Hükümler:
a. Sınırların denetlenmesi ve iç düzenin korunması için gerekli olan birlikler dışında, Osmanlı orduları terhis edilecek, bütün savaş gemilerine, ordunun taşıt, araç, gereç, silah ve cephanesine el konacak.

b. Osmanlı Devleti’nin elindeki tüm savaş tutsakları serbest bırakılacak, buna karşılık Türk tutsaklar İtilaf Devletleri buyruğunda kalacak.
c. Brest-Litowsk barışından sonra İran ve Kafkasya’ya giren Osmanlı birlikleri derhal geriye çekilip dağıtılacak, Anadolu dışındaki Osmanlı birlikleri ise en yakın İtilaf Devletleri komutanlıklarına teslim olacak.
Ekonomik Hükümler:
a. Bütün liman ve tersanelerden İtilaf Devletleri yararlanabilecekler.
b. Kömür, akaryakıt vb. kaynaklarda satın alma kolaylığı sağlanacak.
c. Demiryolları denetim altına alınacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir