Aşağıdaki tabloda Arap Yarımadası’na dair İslamiyet öncesi ve sonrasına ait bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden yola çıkarak tablodaki boşlukları doldurunuz.

Aşağıdaki tabloda Arap Yarımadası’na dair İslamiyet öncesi ve sonrasına ait bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden yola çıkarak tablodaki boşlukları doldurunuz.

İslamiyet’ten Önce

 • Arap Yarımadası’nda dinî inanç olarak putperestlik hâkimdi
 • Kölelik sistemi vardı, kölelerin hakkı yoktu.
 • Kız çocukları ve kadınlara değer verilmezdi.
 • Kabile savaşları ve kan davaları vardı
 • Kabile savaşları ve kan davaları yaygındı.

İslamiyetten Sonra

 • Arap Yarımadası’nda İslamiyet yayıldı
 • Kölelerin de hakları tanındı
 • Kadınlara ve kız çocuklarına değer verildi.
 • Mescidi Nebevî merkezli medeni bir şehir oluşturuldu. Adı da Medine oldu.
 • Kan davaları yakalandı.
 • Devlet teşkilatı oluşturuldu.

İLAVE BİLGİ NOTU

İslamiyet’ten önce Araplar, kabileler hâlinde yaşardı. Her kabile kendisini diğerlerinden üstün görür ve aralarında oluşan kan davalarından dolayı birbirleriyle sürekli mücadele ederlerdi. Kız çocuklarına değer verilmez, köleleştirilen insanlar bir eşya gibi alınıp satılırdı.

Dinî inançları putperestlikti, falcılık ve büyücülük de yaygındı. Bu yanlış inançlardan dolayı Arap Yarımadası’ndaki bu  döneme Cahiliye Dönemi denmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir