Aşağıdaki Tabloda Doğal Sorunların Sebepleri Ve Bu Sorunların Canlı Yaşamına Etkisi Verilmiştir. Tablodaki Boşlukları Örneklerde Olduğu Gibi Uygun Şekilde Doldurunuz.

Bu yazıda “Aşağıdaki Tabloda Doğal Sorunların Sebepleri Ve Bu Sorunların Canlı Yaşamına Etkisi Verilmiştir. Tablodaki Boşlukları Örneklerde Olduğu Gibi Uygun Şekilde Doldurunuz.” sorusunu kısaca cevapladık. 6. sınıf sosyal kitabımızın sayfa 169’da yer alan sorusunun cevabıdır.

Aşağıdaki Tabloda Doğal Sorunların Sebepleri Ve Bu Sorunların Canlı Yaşamına Etkisi Verilmiştir. Tablodaki Boşlukları Örneklerde Olduğu Gibi Uygun Şekilde Doldurunuz.

Cevaplar kırmızı renktedir.

1. Çevre Sorunlarının Sebepleri :Ormanların tahrip edilmesi

Çevre Sorunları : Erozyon, Heyelan

Canlı Yaşamına Etkisi:Toprağın verimini azaltır. Hayvanların yaşam alanlarını yok eder. Yerleşim birimlerini tehdit eder.
Mal ve can kaybına sebep olur

2. Çevre Sorunlarının Sebepleri Yenilenemeyen enerji kaynaklarının bilinçsizce tüketilmesi

Çevre Sorunları : Küresel ısınma, Su kirliliği, Toprak kirliliği, Hava kirliliği

Canlı Yaşamına Etkisi: Sağlık sorunları, İçme  suyu kıtlığı, deniz canlılarının ölmesi, tarım yapılamaması, canlıların yaşam alanlarının yok olması

3. Çevre Sorunlarının Sebepleri :Su kaynaklarının bilinçsizce tüketilmesi

Çevre Sorunları : Kuraklık, Su kirliliği

Canlı Yaşamına Etkisi:Besin bulamama, canlılar ölür, bazı canlıların nesli tükenir.

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir