Aşağıdaki Terimleri Birer Cümleyle Açıklayınız.

Aşağıdaki Terimleri Birer Cümleyle Açıklayınız.

Aşağıdaki Terimleri Birer Cümleyle Açıklayınız. 9.sınıf Tarih dersi kitabı sayfa 37 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Aşağıdaki Terimleri Birer Cümleyle Açıklayınız.

Aşağıdaki Terimleri Birer Cümleyle Açıklayınız.  sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  • Kronoloji: Olayların tarihsel sıralanması ile ilgili bilim dalı. Zaman dizini
  • Tenkit: Eleştiri. Bir kişi, eser ya da konuyu doğru ve yanlışlarını göstererek anlatmaktır.
  • İkinci Elden Kaynak: Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından yararlanılarak oluşturulan kaynaklardır.
  • Milat: Herhangi bir olayın başlangıcı. Hz.İsa’nın doğduğu gün.
  • Milli Kimlik: Bir milletin kendine özgü düşünüş ve yaşayış biçimi, dil, töre ve gelenekleri. Bir milleti diğer milletlerden ayıran özellikleri.
  • Vakanüvis:  Osmanlı İmparatorluğu zamanında saltanatın tarihi olaylarını kaydetmekle görevlendirdiği kişilere verilen isimdir.

Herodotos Hangi Tür Tarih Yazıcılığını Başlatmıştır?

İLAVE BİLGİ NOTU

Tarih bilimi kronolojiyi kullanmaktadır. Tarihsel sıra ile olayların dizilmesine denir.

Tenkit, yazılan bir eserin doğru ve yanlış yönlerine açıklama getirmek, doğruları göstermek amacıyla yapılır.

Tarih yazıcılığında kaynakların önemi büyüktür. Kaynaklar Birinci El Kaynaklar ( Ana Kaynaklar) ve İkinci El Kaynaklar Olarak ayrılır.

Birinci El Kaynaklar : Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardır: Kitabe, abide, arkeolojik buluntu, para vb.

Milat bir şeyin başlangıç noktasıdır. Örneğin Miladi Takvimde Hz. İsa’nın doğduğu gün, Hicri Takvim’de ise Hz. Muhammed (sav) Hicret edişi milat olarak alınır.

Milli Kimlik kısaca milletleri bir birinden ayıran özelliklerdir. Bir topluma verilen isimdir. Türk Milleti, Rus Halkı vb.

Bir milletin kendine özgü düşünüş ve yaşayış biçimi, dil, töre ve gelenekleri, toplumsal değer yargıları ve kuralları ile oluşan özellikler bütünü, millî hüviyet( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir