Ayet, Sure, Cüz Ve Mushaf Kavramlarının Anlamlarını Araştırınız.

Bu yazıda “Ayet, Sure, Cüz Ve Mushaf Kavramlarının Anlamlarını Araştırınız.” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Ayet, sure, cüz nedir? kısaca açıkladık.

Ayet, Sure, Cüz Ve Mushaf Kavramlarının Anlamlarını Araştırınız.

“Ayet, Sure, Cüz Ve Mushaf Kavramlarının Anlamlarını Araştırınız.”  sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Ayet

  1. Ayet, sözlükte; alamet, işaret, delil gibi anlamlara gelir.
  2. Dinî bir terim olarak ise Kur’an surelerini oluşturan uzun veya kısa vahiy ifadelerine denir.
  3. Kur’an-› Kerim’de yaklaşık 6666 ayet vardır.

Sure

  1. Sure, sözlükte yüksek mevki, etraf› surlarla çevrili şehir anlamına gelmektedir.
  2. Dinî terim olarak ise sure, Kur’anı Kerim’in değişik sayıdaki ayetlerinden oluşan bölümlerine denir.

Cüz

  1. Cüz, sözlükte parça, bölüm, kısım, bir bütünü oluşturan parçalardan her biri anlamlarına gelir.
  2. Dinî terim olarak cüz, Kur’anı Kerim’in yirmi sayfalık her bölümüne denir. Kur’an’da toplam 30 cüz vardır..

Mushaf

Hz. Peygamber’e (s.a.v.) gelmiş olan vahiylerin tümünün iki kapak arasında toplanmış hâline Mushaf denir. ( 1 , 2 , 3 , 4 )

4.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı ödev sorusunu okuyabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir