Balkan Savaşları’nın Çıkmasında Fransız İhtilali’nin Nasıl Bir Etkisi Olabilir?

Balkan Savaşları’nın Çıkmasında Fransız İhtilali’nin Nasıl Bir Etkisi Olabilir?

Balkan Savaşları’nın Çıkmasında Fransız İhtilali’nin Nasıl Bir Etkisi Olabilir? 7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı 7.ünite Ülkeler Arası Köprüler Büyük Güçlerin Savaşı ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Balkan Savaşları’nın Çıkmasında Fransız İhtilali’nin Nasıl Bir Etkisi Olabilir?

Balkan Savaşları’nın Çıkmasında Fransız İhtilali’nin Nasıl Bir Etkisi Olabilir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan Milliyetçilik akımı ve her ulusun kendi ülkesini kurma fikri Balkan savaşlarının çıkmasında etkili olmuştur.
 2. Balkan ülkeleri kendi ülkelerini kurmak için başka ülkelerinin cesaretlendirmesiyle de Osmanlı Devleti’ne karşı savaş açmışlardır.

İLAVE BİLGİ NOTU

Balkan Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlardaki dört devlete karşı 1912 – 1913’te yaptığı savaşlardır (8 Ekim 1912 – 10 Ağustos 1913). Çatışmaların temel nedeni Bulgaristan Krallığı ile Sırbistan Krallığı’nın Balkanlarda hızlanan yayılma faaliyetleridir. ( 1 )

 • Osmanlı Devleti’nin zayıf olmasından dolayı Balkan Ülkeleri Osmanlı Devletine karşı ittifak kurdular.
 • Bu ülkeler şunlardır;Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ
 • I. Balkan Savaşı başladı (1912).
 • Osmanlı Devleti başarısızlığa uğradı. Osmanlı Devleti, Edirne dâhil, Balkanlar’daki bütün topraklarını kaybetti.
 • Balkan devletleri, Osmanlı Devleti’nden aldıkları toprakları paylaşırken anlaşmazlığa düştüler.
 • Böylece II. Balkan Savaşı başladı (1913). Edirne tekrar Türklerin eline geçti.
 • Balkan ülkelerinde kalan Türklerin bir kısmının Türkiye’ye göç etti.

Osmanlı’nın Balkan Savaşını Kaybetme Nedenleri

 • Trablusgarp Savaşı’nın çıkması (1911)
 • Balkanlar’da bir karışık olmaz denerek 75,000 askerlik bir kuvvetin terhis ettirilmesi,
 • Ordunun teçhizatının sabotaj ve baskınlara açık ileri mevkilerde mevzilendirilmesi,
 • Balkan Devletleri’nin silahlanmasına kayıtsız kalınması,
 • Subay ve generallerin, sırf siyasi görüş farklılıkları sebebiyle birbirine yardım etmemesi. ( 2 )

Trablusgarp Ve Balkan Savaşları Sonrasında Osmanlı Devleti’nin Yıkılacağını Düşünen Fransa, İngiltere Ve Rusya Nasıl Bir Tutum İçerisinde Olabilir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir