Karikatürde Osmanlı Askeri Niçin Uyur Vaziyette Gösterilmiş Olabilir?

Karikatürde Osmanlı Askeri Niçin Uyur Vaziyette Gösterilmiş Olabilir?

Karikatürde Osmanlı Askeri Niçin Uyur Vaziyette Gösterilmiş Olabilir?    7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı 7.ünite Ülkeler Arası Köprüler Büyük Güçlerin Savaşı ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Karikatürde Osmanlı Askeri Niçin Uyur Vaziyette Gösterilmiş Olabilir?

Karikatürde Osmanlı Askeri Niçin Uyur Vaziyette Gösterilmiş Olabilir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda olan olaylara ilgisiz kaldığı ama en sonunda uyandığı fakat çok geç uyandığı anlatılmaktadır.

Karikatürdeki Uyarıyı Kim Yapmış Olabilir?

 1. Rus Çarı yapmış olabilir. Çünkü Rusların cesaretlendirmeleri ile ittifak kurdular.

Karikatüre Göre Osmanlı Devleti’ni Rahatsız Eden Ülkeler Hangileridir?

 1. Bulgaristan, Yunanistan, Almanya, Rusya, Avusturya-Macaristan ülkeleri rahatsız etmektedir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Balkan Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlardaki dört devlete karşı 1912 – 1913’te yaptığı savaşlardır (8 Ekim 1912 – 10 Ağustos 1913). Çatışmaların temel nedeni Bulgaristan Krallığı ile Sırbistan Krallığı’nın Balkanlarda hızlanan yayılma faaliyetleridir. ( 1 )

 • Osmanlı Devleti’nin zayıf olmasından dolayı Balkan Ülkeleri Osmanlı Devletine karşı ittifak kurdular.
 • Bu ülkeler şunlardır;Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ
 • I. Balkan Savaşı başladı (1912).
 • Osmanlı Devleti başarısızlığa uğradı. Osmanlı Devleti, Edirne dâhil, Balkanlar’daki bütün topraklarını kaybetti.
 • Balkan devletleri, Osmanlı Devleti’nden aldıkları toprakları paylaşırken anlaşmazlığa düştüler.
 • Böylece II. Balkan Savaşı başladı (1913). Edirne tekrar Türklerin eline geçti.
 • Balkan ülkelerinde kalan Türklerin bir kısmının Türkiye’ye göç etti.

Osmanlı’nın Balkan Savaşını Kaybetme Nedenleri

 • Trablusgarp Savaşı’nın çıkması (1911)
 • Balkanlar’da bir karışık olmaz denerek 75,000 askerlik bir kuvvetin terhis ettirilmesi,
 • Ordunun teçhizatının sabotaj ve baskınlara açık ileri mevkilerde mevzilendirilmesi,
 • Balkan Devletleri’nin silahlanmasına kayıtsız kalınması,
 • Subay ve generallerin, sırf siyasi görüş farklılıkları sebebiyle birbirine yardım etmemesi.

Balkan Savaşları’nın Çıkmasında Fransız İhtilali’nin Nasıl Bir Etkisi Olabilir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir