Bilgiyi kaydetmek ve gelecek kuşaklara aktarmak için kullanılan yöntem ve araçlar aşağıda verilmiştir. Bu araçların sağladığı kolaylıkları ve kullanımında karşılaşılan sorunları aşağıdaki boşluklara yazınız.

Bu yazıda “Bilgiyi kaydetmek ve gelecek kuşaklara aktarmak için kullanılan yöntem ve araçlar aşağıda verilmiştir. Bu araçların sağladığı kolaylıkları ve kullanımında karşılaşılan sorunları aşağıdaki boşluklara yazınız.” sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Bilgiyi kaydetmek ve gelecek kuşaklara aktarmak için kullanılan yöntem ve araçlar aşağıda verilmiştir. Bu araçların sağladığı kolaylıkları ve kullanımında karşılaşılan sorunları aşağıdaki boşluklara yazınız.

Kullanılan MateryalSağladığı FaydalarKullanılan Materyal Sağladığı Faydalar Kullanımında
Karşılaşılan Zorluklar
Kil tabletlerBilgi kalıcı hâle geldi.Ağır olması ve taşınmasının zor olması
PapirüsYazma işi kolaylaştıÇabuk kırılması
ParşömenKatlanıp kitap haline gelebilmesiÜretilmesi zordu
KâğıtBilgiyi aktarmak kolay hale geldiKağıdın üretimin pahalı olması

7. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı Tüm Sayfaların Cevapları

İLAVE BİLGİ NOTU

Tarihte kullanılan ilk yazı MÖ 3200’lerde Mezopotamya’da yaşayan Sümerlere ait çivi yazısıdır. Arkeolojik bulgular ışığında Sümer yazı sistemi “bilinen” en eski yazı sistemidir. Yazı

Tarihte bilinen ilk kitap örneği kil tabletlerdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir