Bir Kur’an-ı Kerim mealinden, kâinattaki ölçü ve düzeni konu alan iki ayetin anlamını bulup defterinize yazınız

Bir Kur’an-ı Kerim mealinden, kâinattaki ölçü ve düzeni konu alan iki ayetin anlamını bulup defterinize yazınız

Bir Kur’an-ı Kerim mealinden, kâinattaki ölçü ve düzeni konu alan iki ayetin anlamını bulup defterinize yazınız

“Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir… Allah, göğü yükseltti ve mizanı (dengeyi) koydu. Sakın dengeyi bozmayın. . Rahmân suresi; 5, 7, 8. ayetler.

“Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın takdiri (düzenlemesi)dir. Ay’ın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik.
Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne Güneş Ay’a yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.”
Yâsîn suresi, 37-40. ayetler.

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…” (Enbiyâ suresi, 22. ayet

“…O, her şeyi yaratmış ve yarattığı şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. Furkân suresi, 2. ayet

“Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) o koydu. Sakın dengeyi bozmayın. . Rahmân suresi, 7-8. ayet

Yedi kat göğü birbiriyle uyum içinde tabaka tabaka yaratan O’dur. Rahmân’ın yaratmasında hiçbir düzensizlik göremezsin. Haydi, çevir gözünü de bak, bir kusur, bir çatlaklık görebilecek misin? Mülk Suresi 3. ayet

Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Göz, aradığı kusuru bulamamanın ezikliği ve bitkinliği içinde sana geri dönecektir.Mülk Suresi 4. ayet

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir