Kaza, kader, sünnetullah, irade, tevekkül ve rızık kavramlarının anlamlarını araştırınız.

Kaza, kader, sünnetullah, irade, tevekkül ve rızık kavramlarının anlamlarını araştırınız. Bu kavramların anlamlarını kısaca yazdık.

Kaza, kader, sünnetullah, irade, tevekkül ve rızık kavramlarının anlamlarını araştırınız.

KAZA:
Kaza ise Allah (c.c.) tarafından takdir edilen olayların, zamanı geldiğinde onun takdirine uygun bir şekilde gerçekleşmesidir

KADER:
Kader; sözlükte ölçme, şekle sokma, planlı bir şekilde işleri yürütme gibi anlamlara gelmektedir. Dinî bir kavram olarak ise kader,
Allah’ın (c.c.) olmuş ve olacak her şeyi önceden bilip takdir etmesidir.

SÜNNETULLAH:
İslam’a göre evrende Allah (c.c.) tarafından belirlenen değişmez kanunlara sünnetullah denilmektedir.1 Sünnetullah ile kader inancı arasında sıkı bir ilişki vardır.

İRADE:
İrade; seçme hürriyeti, bir şeyi yapıp yapmamaya karar verebilme yeteneğidir.

TEVEKKÜL:
Tevekkül, insanın bir işi başarmak için elinden gelen çabayı gösterip her türlü önlemi aldıktan sonra dua ederek Allah’a (c.c.) güvenmesi ve sonucu ondan beklemesidir.

RIZIK:
Rızık; yiyecek ve içecek, Cenab-ı Hakk’ın (c.c.) tüm canlılara verdiği nimetler, yaşamak için gerekli olan her şey anlamlarına gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir