Bir Osmanlı Yöneticisi Olsaydınız Ticareti Geliştirmek İçin Ne Tür Tedbirler Alırdınız?

Bu yazıda “Bir Osmanlı Yöneticisi Olsaydınız Ticareti Geliştirmek İçin Ne Tür Tedbirler Alırdınız?” sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Bir Osmanlı Yöneticisi Olsaydınız Ticareti Geliştirmek İçin Ne Tür Tedbirler Alırdınız?

  • Uzak doğudan getirilen ticari ürünlerin Osmanlı Devleti’nde üretilmesini sağlardım
  • Gümrük vergilerini azaltırdım
  • Rakip ticaret yollarını ele geçirirdim
  • Diğer ticaret yollarından daha iyi bir hizmet sunardım
  • Deniz taşımacılığına önem verirdim.
  • Yolların daha düzgün yapılmasını sağlardım
  • Taşımacılığı geliştirirdim
  • Kervansarayları çoğaltırdım

İLAVE BİLGİ NOTU

Osmanlı Devleti ticaretin gelişmesi için yollar üzerine kervansaraylar ve köprüler yaptırılarak bayındırlık hizmetleri arttırılmış ve bu yerlerin koruyuculuğunu devlet üzerine almıştır.

Ticaret yolları üzerinde güvenlik amacıyla derbent (karakol) teşkilatı kurulmuş, tüccarların ulaşımını kolaylaştıracak olan taşımacılık işlerini yapan mekkari taifesi ile kervanların dinlenebilecekleri kervansaray, han, imaret ve misafirhane gibi yapılar zengin vakıf gelirleri kullanılarak bizzat devlet tarafından finanse edilmiştir. 9. Sınıf Tarih Kitabı Sorularının Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir