Burada Dur Metni Cevapları – 8. Sınıf Türkçe -Sayfa 134, 135, 136, 137

Burada Dur Metni Cevapları – 8. Sınıf Türkçe -Sayfa 134, 135, 136, 137 cevaplarını yazdık. MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı Burada Dur metni etkinlik cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

Burada Dur Metni Cevapları – 8. Sınıf Türkçe -Sayfa 134, 135, 136, 137

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
“Söz söylemek için önce duymak, dinlemek gerek, sen de söze dinlemek yolundan gir.” (Mevlânâ) sözüyle ilgili görüşlerinizi açıklayınız.

Bu sözde dinlemenin önemi anlatılmıştır. Dinleme yaparak insan bilgi ve görgüsünü artırmalıdır. Bir konu hakkında yeterli bilgi sahibi olduktan sonra insan konuşmalıdır.

Burada Dur Metni Cevapları – 8. sınıf Türkçe Kitabı – Sayfa 134

1. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin metinde hangi anlamda kullanıldığını X ile işaretleyiniz.

Burada dur!..
Oymak, başkanlarının sözüne uyarak oraya yerleşir ve şehirlerini kurarlar.

durmak

(X) Hareketsiz durumda olmak CEVAP

(   ) İşlemez olmak, çalışmamak

(   ) Bir yerde bir süre oyalanmak, eğlenmek, eğleşmek, tevakkuf etmek

(   ) Dinmek, kesilmek

(   ) Birisinin malı olarak bulunmak veya o malla ilişkisi olmak

kurmak

(   ) Bir şeyi oluşturan parçaları birleştirerek bütün durumuna getirmek, monte etmek

(   ) Gereken şartları hazırlayıp kendi kendine olmaya bırakmak

(   ) Etkisi ve önemi geniş şeyler meydana getirmek, tesis etmek

(X) Yapmak, inşa etmek CEVAP

(   ) Bir araya getirmek, toplamak

b) “durmak” ve “kurmak” sözcüklerini metindeki anlamları ile birer cümlede kullanınız.

Adam bağırınca tüm yoldakiler durdu.

Bahçeye çadır kurduk.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları Burada Dur metnine göre cevaplayınız.

1. İllerin ve ilçelerin adları ile ilgili yazarın düşüncesi nedir?

İllerin ve ilçelerin adlarında Türkçemizin güzel söyleyişlerinin izleri bulunur.

2. Malazgirt Zaferinden sonra Selçukluların Anadolu’daki durumu nasıldır?

Selçuklular Anadolu ilerine doğru ilerleyip Konya önüne kadar gelmişlerdir. Konya da alınıp başkent yapılmıştır.

3. Sultan’ın gördüğü rüyayı ve rüyanın sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Efsanedir.

4. Burdur’a ait hangi efsaneyi beğendiniz? Neden?

Sultanın gördüğü rüya ile ilgili efsaneyi beğendim.

Burada Dur Metni Cevapları – 8. sınıf Türkçe Kitabı – Sayfa 135

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki boşlukları Burada Dur metnine uygun doldurunuz.

  • Yer :Anadolu toprakları
  • Zaman:Malazgirt Savaşı sonrası Selçuklu Devleti zamanları
  • Kişiler:Selçuklu Sultanı, ak sakallı Türkmen kocası
  • Olay :Selçuklu sultanı bir rüya görür. Rüyasında bir Türkmen kocası, sultanın istediği topraklara gitmesini, ona dur denilene kadar ilerlemesini söyler. Sultan denileni yapar. Bir yere geldiğinde “Burada dur!” diye bir ses işitir. O yerin adı zamanla Burdur olur.

Burada Dur Metni Cevapları – 8. sınıf Türkçe Kitabı – Sayfa 136

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafların anlatım biçimlerini yazınız.

Dağın eteklerindeki küçük köy, kiremit çatılı, boyalı ve bakımlı evleriyle misafirlerini
karşılar. Köydeki her evin önündeki çitlerle çevrili küçük bahçelerde gül fidanları vardır.
Köyün hemen dışında bulunan dere, şırıltısıyla köylülerin ninnisi gibidir. Cevap: BETİMLEME

Artık yaşadığı yer hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyordu. Bunun için ne yapabileceğini
düşündü. Kütüphaneye gitmek geldi aklına. Annesinden kütüphaneye gitmek
için izin aldı. Tek başına gitmek istemediği için arkadaşından kendisiyle gelmesini
istedi. Arkadaşı bu isteği geri çevirmedi. Cevap: ÖYKÜLEME

Şehirleri sadece bugünleri ile değerlendirenleri hiç anlamıyorum. Onlar, şehirlerin günümüzdeki
hâllerinden ibaret olduğunu ve bugüne bağlı kalarak büyüdüğünü düşünüyorlar.
Bu yanlış fikrin aksine şehirler, tarihlerine bağlı kalarak büyürler. Tarihi görmezden
gelinen şehirler, dokularını kaybederler. Geleceğe ulaşmaları zordur. Şehirlerin
geleceği için sadece bugünü değil tarihi de değerlendirmeliyiz.Cevap: TARTIŞMA

Burada Dur Metni Cevapları – 8. sınıf Türkçe Kitabı – Sayfa 137

5. ETKİNLİK

Yer adları ile ilgili hazırladığınız sunumu arkadaşlarınızla paylaşınız.

İSTANBUL : “İstanbul” kelimesinin kökeni olan “Stinpolis”nin Rumca ve “şehre doğru” kelimelerinin bozulmuş hali olduğunu ifade etti.

İZMİR: Homeros destanlarında anlatılışına göre kent ismini Kıbrıs Kralı Kinyras’ın kızı Smyrna’dan almıştır.

ANKARA: İslam kaynaklarında Ankara’nın adı Enguru olarak geçmektedir. Frig dilinde Ank “engebeli, karışık arazi anlamına gelmektedir.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin nesnesine göre çatı özelliklerini örnekteki gibi işaretleyiniz.

Cevap: 

  • Anadolu’daki pek çok il ve ilçemizin adında, Türkçemizin güzel söyleyişlerinin izlerini bulabilirsiniz. GEÇİŞLİ FİİL
  • Rüyasında nur yüzlü, ak sakallı bir Türkmen kocası ortaya çıkar. GEÇİŞSİZ FİİL
  • Yarından tezi yok, atını ovalara sür. GEÇİŞLİ FİİL
  • Her uğranılan, her geçilen yer Selçuklunun topraklarına katılır. GEÇİŞSİZ FİİL
  •  Atını durdurup orada konaklamaya karar verir. GEÇİŞLİ FİİL
  • Burdur’umuza bir efsane daha yakıştırıvermişler. GEÇİŞLİ FİİL

7. ETKİNLİK

Defterinize yaşadığınız yeri tanıtan bir yazı yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama yönünden düzenleyip arkadaşlarınızla paylaşınız.

İSTANBUL

Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir. İstanbul Türkiye’nin uzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç’i de çevreleyecek şekilde kurulmuştur. İstanbul iki kıtanın birleştiği bir noktadadır. Türkiye’nin en çok nüfusuna sahip ve sanayinin en çok bulunduğu şehirdir. Nüfusu yaklaşık 17 milyonu bulmuştur. İstanbul’da bir çok tarihi eser mevcuttur.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Milletimize ait destanları araştırınız.

Linkten sorunun cevabını okuyabilirsiniz. Milletimize ait destanlar neledir?

OH BEEE BİTTİ 🙂 🙂

İLAVE BİLGİ NOTU

Burdur şehrini kuran Türkmen boylarından Kınalı aşireti mensupları burayı bulduklarında, bölgenin güzelliği karşısında “Cennet buradadır. Burda dur!” demişler ve “Burda dur!” sözü zamanla halk arasında “Burdur” haline dönüşmüştür. Burada Dur

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir