Milletimize Ait Destanlar Nelerdir?

Milletimize ait Destanlar Nelerdir? Türk Milleti’ne ait destanların isimlerini ve bu destanın geçtiği Türk Devletlerinin isimlerini yazdık. Milletimize ait destanlar milletimiz adına büyük olayları anlatır.

Milletimize Ait Destanlar Nelerdir?

 • Yaratılış Destanı: Altay-Yakut dönemi
 • Alp Er Tunga Destanı: Sakalar (İskitler)
 • Şu Destanı: Sakalar (İskitler)
 • Oğuz Kağan Destanı: Hunlar
 • Bozkurt Destanı: Göktürkler
 • Ergenekon Destanı: Göktürkler
 • Türeyiş Destanı: Uygurlar
 • Göç Destanı: Uygurlar
 • Saltuk Buğra Destanı: Karahanlılar
 • Manas Destanı: Kırgızlar
 • Danişmendname: Danişmendler
 • Cengizname Destanı: Moğollar
 • Timur ve Edige Destanları: Tatar-Kırım
 • Ayrıca Battal Gazi Destanı, Dede Korkut, Seyyid Battal Gazi, Köroğlu, Genç Osman, Kuva-yı Milliye, Çanakkale Destanları da vardır. [ 1 ]

İLAVE BİLGİ NOTU

Destan Nedir?

Destan  milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış tarihî, toplumsal (savaş, göç, istilâ gibi) veya doğal (yangın, salgın hastalık, sel, deprem gibi) olayların anlatıldığı, hayal unsurlarıyla süslenmiş uzun manzum eserlerdir. Destan

Destanlar, toplumların yaşadıkları tarihi olayların, mitolojik ve efsanevi unsurlar katılarak anlatıldığı uzun edebiyat türüdür. Şiir biçiminde öyküleyici olarak yazılır.  Milletimize ait özellikler taşır.

Destanlarda toplumu ilgilendiren ve derinden etkileyen, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek büyük bir savaş, göç, yiğitlik, kahramanlık, doğal afet gibi durumlar anlatılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir