Coğrafya kavramı sizde neyi çağrıştırıyor?

Coğrafya kavramı sizde neyi çağrıştırıyor? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Coğrafya bir bilim dalıdır. Coğrafya kavramının ne olduğunu yazalım.

Coğrafya kavramı sizde neyi çağrıştırıyor?

Coğrafya, insanların yaşadığı doğal, sosyal, ekonomik koşulları ve bu koşullarla insanlar arasındaki ilişkileri inceleyen; doğal olayların oluşumunu, nedenini, sonucunu ve dağılışlarını açıklayan bilim dalıdır.

Coğrafyanın konusu; doğal, beşerî ve ekonomik bakımdan birbirinden farklı özellikler sergileyen yeryüzüdür.

İLAVE AÇIKLAMA

Coğrafya, yeryüzüne bağlı olarak gerçekleşen olayları diğer pozitif bilimlerde olduğu gibi neden-sonuç ilişkilerine bağlı olarak açıklar. Coğrafyanın konusu olan her olay kendinden önce meydana gelen coğrafi olayın sonucu olmakla birlikte kendinden sonra ortaya çıkacak coğrafi olayın da nedenidir.

Yani coğrafi olaylar incelenirken aralarındaki bağlantı göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir