Verilen etkinliklerin doğaya uyumlu olup olmadığını tablodaki ilgili alana işaretleyiniz.

Verilen etkinliklerin doğaya uyumlu olup olmadığını tablodaki ilgili alana işaretleyiniz. sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Verilen etkinliklerin doğaya uyumlu olup olmadığını tablodaki ilgili alana işaretleyiniz.

  • Su ihtiyacının karşılanması için yer altı sularının aşırı kullanılması : UYUMLU DEĞİL
  • Akarsu vadisi boyunca yerleşim alanlarının inşa edilmesi: UYUMLU DEĞİL
  • Enerji ihtiyacının karşılanması için rüzgar santrallerinin kurulması: UYUMLU
  • Tarım alanlarının oluşturulması için ormanlık alanların tahrip edilmesi: UYUMLU DEĞİL
  • Tarımsal ilaçların aşırı kullanılması sonucunda toprağın kimyasal özelliğinin değişmesi:UYUMLU DEĞİL
  • Bitki örtüsünden yoksun ve eğimli arazilerde ağaçlandırma çalışmalarının yapılması:UYUMLU
  • Tarımsal ürünün hasadı sonrasında ürün kalıntılarının (anızların) yakılması: UYUMLU DEĞİL
  • Sanayi atıklarının akarsulara aktarılması:UYUMLU DEĞİL
  • Kıyı boyunca turizm amaçlı betonarme yapıların inşa edilmesi:UYUMLU DEĞİL
  • Akarsuların tarımsal sulamada kullanılması:UYUMLU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.