Doğal ortam unsurlarının hangi temel ortamla ilişkili olduğunu tablodaki ilgili alana işaretleyiniz.

Doğal ortam unsurlarının hangi temel ortamla ilişkili olduğunu tablodaki ilgili alana işaretleyiniz. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Doğal ortam unsurları içinde yer alan bu nesnelerin hangi doğal ortamda yer aldıklarını işaretledik.

Doğal ortam unsurlarının hangi temel ortamla ilişkili olduğunu tablodaki ilgili alana işaretleyiniz.

DOĞAL ORTAM UNSURLARI

  • Kayaçlar :ATMOSFER
  • Bitkiler: ATMOSFER
  • Yer altı suları: HİDROSFER
  • İnsanlar:BİYOSFER
  • Okyanuslar:HİDROSFER
  • Akarsular:HİDROSFER
  • Mikroorganizmalar:BİYOSFER
  • Hayvanlar:BİYOSFER
  • Toprak:ATMOSFER

Doğayı oluşturan ortamların birbirleriyle etkileşimi doğal ortamı meydana getirir. Doğal ortam; litosfer (taş küre), atmosfer (hava küre), hidrosfer (su küre) ve biyosferden (canlı küre) oluşur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.