Cumhuriyet Kurulmadan Önce Devletimiz Nasıl Yönetiliyordu?

Cumhuriyet Kurulmadan Önce Devletimiz Nasıl Yönetiliyordu?

Cumhuriyet Kurulmadan Önce Devletimiz Nasıl Yönetiliyordu? 6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı ödev sorusunun cevabını kısaca okuyabilirsiniz.

Cumhuriyet Kurulmadan Önce Devletimiz Nasıl Yönetiliyordu?

Cumhuriyet Kurulmadan Önce Devletimiz Nasıl Yönetiliyordu? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 • Cumhuriyet kurulmadan önce Osmanlı Devleti vardı monarşi ile yönetilirdi. Padişah ülkeyi yönetiyordu.
 • Monarşi yönetiminde, devlet yönetimi tek kişiye aittir. Yasama, yürütme ve yargı işlemi tek kişinin yönetiminde toplanmıştır.

İLAVE BİLGİ NOTU

Yönetim Biçimleri

 1. Monarşi:Devlet yönetimi tek kişiye aittir.
 2. Oligarşi: Belirli bir zümrenin ülkeyi yönettiği yönetim biçimidir. Devletin tüm kurumları bu zümrenin elindedir.Bu zümre halkın özgürlüklerini tanımaz.
 3. Teokrasi: Dini kurallarla devlet yönetimi din adamlarının elindedir.
 4. Cumhuriyet:Halkın egemenliğine dayanan yönetim biçimidir.

Demokrasinin ilk örnekleri, M.Ö. V. yüzyılda Yunan şehir devlerinden olan Atina’da olmuştur.

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde egemenlik halka aittir.

Hakimiyet halka aittir. Başka zümre ve sınıfa ait değildir. Halk özgürce seçtiği temsilciler aracılığı ile toplum ve devletin yönetmi için yasama, yürütme ve yargı organları aracılığı ile yönetilir.

Demokrasinin Dayandığı Temel İlkeler Şunlardır;

 1. Çoğulculuk ve katılım
 2. Milli egemenlik
 3. Siyasi partiler
 4. Seçimler ve temsil
 5. Hukukun üstünlüğü
 6. Hürriyet ve eşitlik

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir