Demokrasi” Kavramı Size Neler Çağrıştırıyor? Söyleyiniz

Demokrasi” Kavramı Size Neler Çağrıştırıyor? Söyleyiniz

Demokrasi” Kavramı Size Neler Çağrıştırıyor? Söyleyiniz. 6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı ödev sorusunun cevabını kısaca okuyabilirsiniz.

Demokrasi” Kavramı Size Neler Çağrıştırıyor? Söyleyiniz

Demokrasi” Kavramı Size Neler Çağrıştırıyor? Söyleyiniz. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Demokrasi kavramı denince, halkın yönetime seçimlerle özgürce katıldığı, ülkenin çoğunluğun seçimi ile yönetildiği, herkesin eşit haklara sahip olduğu, hukukun üstün olduğu, özgürlüklerin olduğu bir yönetim biçimini çağrıştırıyor.

İLAVE BİLGİ NOTU

Demokrasinin ilk örnekleri, M.Ö. V. yüzyılda Yunan şehir devlerinden olan Atina’da olmuştur.

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde egemenlik halka aittir.

Hakimiyet halka aittir. Başka zümre ve sınıfa ait değildir. Halk özgürce seçtiği temsilciler aracılığı ile toplum ve devletin yönetmi için yasama, yürütme ve yargı organları aracılığı ile yönetilir.

Demokrasinin Dayandığı Temel İlkeler Şunlardır;

 1. Çoğulculuk ve katılım
 2. Milli egemenlik
 3. Siyasi partiler
 4. Seçimler ve temsil
 5. Hukukun üstünlüğü
 6. Hürriyet ve eşitlik

Demokrasinin Çeşitli Tarifleri

 • Çoğunluğun yönetimi
 • Azınlık haklarını güvenceye alan yönetim;
 • Fakirin yönetimi;
 • Sosyal eşitsizliği yok etmeye çabalayan yönetim;
 • Fırsat eşitliği sağlamaya çalışan yönetim;
 • Kamu hizmetinde bulunmak için halkın desteğine dayanan yönetim. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir