Kamuoyunun Oluşmasında Gazete, Radyo Ve Televizyon Gibi Basın Araçlarının Rolü Nedir?

Kamuoyunun Oluşmasında Gazete, Radyo Ve Televizyon Gibi Basın Araçlarının Rolü Nedir?

Kamuoyunun Oluşmasında Gazete, Radyo Ve Televizyon Gibi Basın Araçlarının Rolü Nedir?  7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Kamuoyunun Oluşmasında Gazete, Radyo Ve Televizyon Gibi Basın Araçlarının Rolü Nedir?

Kamuoyunun Oluşmasında Gazete, Radyo Ve Televizyon Gibi Basın Araçlarının Rolü Nedir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Daha çok kişiye, en hızlı şekilde ulaşılarak bilgi aktarılabilir
  2. Gazete, radyo ve televizyonlarda yer alan bilgi ve eleştiriler devleti yönetenlere önlem alması için uyarıcı etki yapar
  3. Basın sayesinde  halkın duygu ve düşünceleri daha kolay yansıtılır
  4. Aynı duygu ve düşüncedeki kişilerin bir araya gelmeleri sağlanır

Bu Mitinge Katılanlar Konuşmalar Karşısında Neler Hissetmiş Olabilir?

  • Bu Mitinge Katılanlar Konuşmalar Karşısında Neler Hissetmiş Olabilir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.Mitinge katılanlar işgallere karşı koymak, vatanı koruma ve müdafaa etmemiz gerektiğini anlamış, bağımzılık ve vatan sevgisi duyguları artmıştır.

Bu Mitingin Millî Mücadele’ye Etkisi Neler Olmuş Olabilir?

  • Halkın Milli Mücadele’yi canı pahasına desteklemesi sağlanmış, Türk Milletinin birlik ve beraberliği sağlanmıştır.

Siz Bu Mitinge Katılan Bir Konuşmacı Olsaydınız Neler Söylemek İsterdiniz?

Osman Gazilerin, Fatih Sultanların, Ertuğrul Gazilerin Torunları Olan Ey Türk Milleti,

Canımız, namusumuz olan vatan tehlike altındadır. Düşmanı ülkemizden atacağız.

Birlik olacağız, çocuklarımız için, gleceğimiz Allah aşkı için çalışacağız, savaşacağız.

Esir olmaktansa öleceğiz. Ayağa kalk ve savaş…Türke bu yakışır.

İLAVE BİLGİ NOTU

Atatürk Millî Mücadele sırasında ve sonrasında kamuoyunun önemini ve onun aydınlatılmasının gerekliliğini görmüş ve bunu sağlamaya çalışmıştır. Atatürk Millî Mücadele’de kamuoyunu aydınlatmak için İrade-i Millîye (14 Eylül 1919), Hâkimiyet-i Millîye (10 Ocak 1920) gibi gazeteleri ve Anadolu Ajansı (6 Nisan 1920)’nın kurulmasına öncülük etmiştir. ( 1 , 2 , 3 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir