“Cumhuriyet ve Demokrasi’nin Kazandırdıkları” hakkında kompozisyon ​

Cumhuriyet ve Demokrasi’nin Kazandırdıkları” hakkında kompozisyon. Cumhuriyet bir yönetim şeklidir. Cumhuriyet ve demokrasinin bizlere kazandırdıkları, insanların yaşantılarına kattığı değerleri anlatan kısa bir kompozisyon yazdık.

“Cumhuriyet ve Demokrasi’nin Kazandırdıkları” hakkında kompozisyon ​

CUMHURİYET VE KAZANDIRDIKLARI KOMPOZİSYON

Cumhuriyet ve demokrasi, birçok ülkenin yönetim şeklidir.  Cumhuriyet, halkın kendi kendini yönetme hakkına sahip olduğu bir yönetim şeklidir. Demokrasi ise halkın yönetimde söz sahibi olmasını sağlayan bir ilkedir. Cumhuriyet ve Demokrasi insan hayatına ve topluma bir çok kazançlar sağlamıştır.

Cumhuriyet ve demokrasi sayesinde herkes düşünce ve inançlarını özgürce ifade edebilir. Bu, farklı görüşlerin tartışılmasını ve çeşitliliğin desteklenmesini sağlar. Hiç kimse kendi düşüncesini başkasına zorla kabul ettiremez.

Cumhuriyet ve demokrasi sayesinde  herkes eşit haklara sahiptir. Irk, cinsiyet, din veya sosyal sınıf, soylu bir kişi olma  fark etmeksizin herkes eşittir. Herkes kanunlara karşı aynı derecede sorumludur ve herkes eşit şekilde yönetime katılım hakkına sahiptir.  Bu sayede toplumda huzur sağlanır kavga ve bölünmelerin önüne geçilmiştir. Cumhuriyet kadına değer vermiş ve erkek ile eşit bir yaşam sağlamıştır. Cumhuriyet ve demokrasi, adil bir hukuk sistemi oluşturmuştur. Herkes yasalar önünde eşittir. Bu eşitlik adaletli bir toplum ve güven dolu bir yaşam sağlamıştır. Cumhuriyet sayesinde seçimlerde oy kullanabilir, herkes kendisini yönetecek kişileri seçebilir. Bu sayade padişahlık, diktatörlük tipi yönetimler olmadan halk yaşamaktadır.

Demokratik ülkelerde, ekonomik fırsatlar daha fazla gelişme fırsatı sunar. Bu da ekonomik büyümeyi teşvik eder. İnsanlar kanunlarla korunduklarını bildikleri için çok rahat bir şekilde yatırım yapar. Demokratik ülkeler arasındaki ilişkiler genellikle daha istikrarlıdır ve barışçıdır. Çünkü demokratik ülkeler savaşın yerine diplomasiyi tercih ederler. Cumhuriyet ve demokrasi, eğitim, sağlık hizmetleri ve altyapı gibi kamu hizmetlerine yatırım yapmayı teşvik eder. Bu da toplumsal refahı artırır. Cumhuriyet ve demokrasi halka hizmet etmeyi amaç edindiği için, padişahlar gibi halkı köle veya himaye veya kul olarak görmez. Yapılan herşey halkın öncelikleridir.

Cumhuriyet ve demokrasi, bireylerin özgürlüğünü, eşitliğini ve katılımcılığını teşvik eder. Cumhuriyet ve demokrasi birçok ülkenin daha iyi bir gelecek inşa etmesine yardımcı olur ve toplumsal ilerlemeyi destekler.  Atatürk “Çağdaş bir Cumhuriyet kurmak demek, milletin insanca yaşamasını bilmesi, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir.” diyerek Cumhuriyetin bizlere kazandırdığını kısaca özetlemiştir.; “İnsanca yaşamak”. Teşekkürler ATAM…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir