Cumhuriyet Yönetimiyle Birlikte Gelişen Milli Egemenlik Anlayışının Türk Milletine Kazandırdıkları Nelerdir?

Milli Mücadele’de yararlılık gösteren çocuklar ile ilgili araştırma
“Cumhuriyet Yönetimiyle Birlikte Gelişen Milli Egemenlik Anlayışının Türk Milletine Kazandırdıkları Nelerdir?” Konulu Bir Araştırma Yapınız

Cumhuriyet Yönetimiyle Birlikte Gelişen Milli Egemenlik Anlayışının Türk Milletine Kazandırdıkları Nelerdir? 7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Cumhuriyet Yönetimiyle Birlikte Gelişen Milli Egemenlik Anlayışının Türk Milletine Kazandırdıkları Nelerdir?

Cumhuriyet Yönetimiyle Birlikte Gelişen Milli Egemenlik Anlayışının Türk Milletine Kazandırdıkları Nelerdir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. İnsan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal ve bir hukuk devlet ile yönetilme imkanı
  2. Modern bir milliyetçilik anlayışı
  3. Halkın seçme, seçilme hakları ile yönetime katılma hakkı
  4. Milletin kendi kaderini seçebilme hakkı
  5. Bireyin özgürlüğünü
  6. Yönetimde sınıf ve zümrenin ayrıcalıkların olmadığı
  7. Modern bir ülke olma anlayışı kazandırmıştır.

İLAVE BİLGİ NOTU

Cumhuriyet ile Türk Milleti yönetimde söz sahibi olmuştur.

Anayasamızın 2. maddesi Cumhuriyet’in  Türk Milleti’nin kazandırdıkarını özetler;

Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. ( 1 )

Cumhuriyet rejimi, memleketimize, milletimize sayılamayacak kadar çok şeyler kazandırmıştır. Bir kere cumhuriyet yönetimi, devlet hayatımıza, siyasi hayatımıza egemenliğin bir şahsa, bir zümreye, bir sınıfa değil, millete ait olduğu gerçeğini kazandırmıştır. ( 2 )

Cumhuriyet, hükûmet başkanının, halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu monarşi ve oligarşi kavramlarının karşıtıdır.( 1 )

Mustafa Kemal Atatürk’ün, 22 Haziran 1919 tarihinde yayımladığı Amasya Genelgesi’nde; “Milletin istiklalini (bağımsızlığını) yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” ifadesi milletin yönetimde söz sahibi olduğunu vurgulamıştır.

Milletin tercihlerinin yönetimde söz sahibi olması gerektiği belirtilmiştir. Bu anlayışla devlet yönetiminde köklü bir değişim doğmuştur. Önceden her şeyi ile bir kişinin tercihleri ile yönetilen devlet, halkın iradesi sözsahibi olmuştur.

Türkiye Cumhuriyet’i anayasasında bu ifade hep yer almıştır. ( 4 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir