İnsan Haklarının İhlal Edildiği Bir Ülkedeki Vatandaşların Karşılaştığı Güçlükler Neler Olabilir?

İnsan Haklarının İhlal Edildiği Bir Ülkedeki Vatandaşların Karşılaştığı Güçlükler Neler Olabilir?

İnsan Haklarının İhlal Edildiği Bir Ülkedeki Vatandaşların Karşılaştığı Güçlükler Neler Olabilir? 7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

İnsan Haklarının İhlal Edildiği Bir Ülkedeki Vatandaşların Karşılaştığı Güçlükler Neler Olabilir?

İnsan Haklarının İhlal Edildiği Bir Ülkedeki Vatandaşların Karşılaştığı Güçlükler Neler Olabilir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Huzur ve barış bozulur, nefret ve düşmanlıklar artar
 2. Birlik ve beraberlik duygusu olmaz
 3. İnsanlar arasında eşitlik olmaz
 4. Demokratik, hukuk devlet yönetimi olmaz
 5. Suçlar artar
 6. Özgürlük ve haklar elimizden alınmış olur
 7. İnsanlar fikir ve düşüncelerini söyleyemez
 8. İnsanlar onuruna yakışmayacak hareketlere maruz kalabilir
 9. Güçlüler üstün duruma geçerek güçsüzleri ezer
 10. İnsanlar baskı altında yaşar.
 11. İnsan en temel haklarından mahrum yaşamak zorunda kalır

İLAVE BİLGİ NOTU

İnsan Hakları Ne Demektir?

İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta herkes eşittir. Diğer yandan insan hakları terimi bir ideali içerir. Bu terimi kullananlar, bu alanda olanı değil, olması gerekeni dile getirirler.

İnsanın, medeni, ekonomik, sosyal ve kültürel hakları vardır.

Erkek, kadın ve çocukların temel insan hak ve özgürlüklerinin belirlendiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından benimsenmiştir. Bu bildirge birçok ulusal ve uluslararası yasanın temelini oluşturur. ( 1 , 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir