Defterinize medeniyet kavramıyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızın açık ve anlaşılır olması amacıyla günlük hayattan örnekler veriniz. İçeriğine uygun atasözü, deyim ve özlü sözlerle düşüncelerinizi zenginleştiriniz.

Defterinize medeniyet kavramıyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızın açık ve anlaşılır olması amacıyla günlük hayattan örnekler veriniz. İçeriğine uygun atasözü, deyim ve özlü sözlerle düşüncelerinizi zenginleştiriniz. medeniyet ve uygarlık hakkında kısa – e ödev – kompozisyon.

Defterinize medeniyet kavramıyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızın açık ve anlaşılır olması amacıyla günlük hayattan örnekler veriniz. İçeriğine uygun atasözü, deyim ve özlü sözlerle düşüncelerinizi zenginleştiriniz.

Bilgilendirici Metin Taslağım

Yazımın Konusu: Medeniyet
Yazımın Ana Fikri: Medeniyetin kazandırdıkları
Giriş Bölümünde Anlatacaklarım: Medeniyetin tanımı
Gelişme Bölümünde Anlatacaklarım: Medeniyet ve medeniyetsizliğin fayda ve zararları
Sonuç Bölümünde Anlatacaklarım: Medeniyetin öneminin vurgulanması.

MEDENİYET

Medeniyet, bir toplumun fikir ve sanat hayatındaki çalışmalarından, bilim, teknik, sanayi, ticaret gibi elde ettiği kazançlardan yararlanarak ulaştığı bolluk, rahatlık ve güvenlik içindeki hayat tarzıdır. Medeniyet gelişmişliği temsil eder.

Medeniyet insan hayatına düzen getirir, zorbalığı ortadan kaldırır. Aklın, bilimin, sanatın değer verildiği bir yerdir. İnsan en yüksek duygularla yaşar. İnsan önceliklidir. Medeni olmayan toplumlarda düzen yoktur. İnsan değer verilmez. En kötü duygular önceliklidir. Medeniyet sadece maddi gelişimi değil, aynı zamanda manevi gelimi temsil eder. Ahmet Hamdi Tanpınar, “Medeniyet, insanı insan yapan manevi kıymetler manzumesidir.” diyerek medeniyetin insanı yücelttiğini vurgulamıştır.

Medeni toplumlar diğer toplumlara göre daha üstün ve kalıcıdırlar. Atatürk “Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.” diyerek medeniyetin önemini söylemiş ve bizlere hedef göstermiştir.

Medeni bir insan saygılıdır, kanunlar ve ahlaki özellikleri en üstün seviyededir. Medeni olmayan bir insan kaba kuvvetle yaşar, toplumun bir parçası olmaktan uzaktır. Medeniyetin varlığı insanı yüceltir. Trafik kurallarına uymak, karşısındaki insana saygı göstermek, yıkıcı değil yapıcı olmak, kavgayı değil saygı ve vicdanı önce tutmak, eğitime bilime önem vermek, insanca yaşamak medeniyetin insana kazandırdığı güzel davranışlardan bir kaçıdır.

İnsanı kötü duygu ve arzulardan uzaklaştıran medeniyettir. İnsanlık tarihi boyunca insan medeni oldukça yücelmiş, medeniyetten uzaklaştıkça değersiz bir varlığa dönüşmüştür.  (Ödevhane tarafından yazılmıştır.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir