Demokrasilerin Dayandığı Temel İlkeler Nelerdir?

Demokrasilerin Dayandığı Temel İlkeler Nelerdir?

Demokrasilerin Dayandığı Temel İlkeler Nelerdir?  6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı 6.ünite Demokrasiyi Öğreniyorum 141. sayfa ödev sorusunun cevabını kısaca okuyabilirsiniz.

Demokrasilerin Dayandığı Temel İlkeler Nelerdir?

Demokrasilerin Dayandığı Temel İlkeler Nelerdir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Çoğulculuk ve katılım
  2. Milli Egemenlik
  3. Siyasi partiler
  4. Seçimler ve temsil
  5. Hukukun üstünlüğü
  6. Hürriyet ve eşitlik

Bu Durum Türklerde Demokrasiyi Oluşturan Temel İlkelerden Hangisinin Varlığını Kanıtlamaktadır? 

Çoğulculuk ve Katılım

Farklı düşüncelerin yönetimdeki etkisini kabul etmektir. Çoğulculuk birden çok seçeneğin varlığına ve herhangi bir konuda seçi,m yapılabilmesidir.

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde birden çok siyasi parti vardır ve halkın çoğunluğu ile seçilen parti ülkeyi yönetir.

Katılımcılık ise halkın çeşitli yöntemlerle ülkenin yönetimine katılması, aldığı kararlarda etkili olmasıdır.

Milli Egemenlik

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde egemenlik hakkı millete aittir. Miller egemenlik hakkını doğrudan veya seçtiği milletvekilleri aracılığı ile kullanır.

Siyasi Partiler

Siyasi partiler demokrasinin bir parçasıdır. İnsanlar bir düşünce etrafında toplanarak siyasi parti kurabilirler. Siyasi partiler halkın görüşlerini yansıtan partinin seçilmesini ve ülkenin bu görüşe bağlı olarak ülkenin yönetilmesini sağlar.

Hukukun Üstünlüğü

Hukukun üstünlüğü tüm kişi ve devlet kurumlarının anayasaya uymasıdır. Hukuk herkesin ve her kurumun üstündedir. Hukukun üstünlüğü sayesinde hiç kimse keyfine göre ülkeyi yönetemez.

Hürriyet ve Eşitlik

Vatandaşların hak ve özgürlükleri anayasa tarafından korunur. Yasalar önünde herkes eşittir aynı şekilde uygulanır.

İLAVE BİLGİ NOTU

Demokrasi Nedir?

Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi.

Demokrasinin ilk örnekleri, M.Ö. V. yüzyılda Yunan şehir devlerinden olan Atina’da olmuştur.

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde egemenlik halka aittir. Halk seçim yaprak yöneticileri belli bir süreliğine seçer.

Yöneticiler keyfi olarak yönetim yapamaz. Yetki ve sorumlulukları kanunlarla belirlenmiştir.

Hakimiyet halka aittir. Başka zümre ve sınıfa ait değildir. Halk özgürce seçtiği temsilciler aracılığı ile toplum ve devletin yönetim için yasama, yürütme ve yargı organları aracılığı ile yönetilir.

Demokrasi ile yönetime en yakın yönetim biçimi Cumhuriyet’tir. Cumhuriyet yönetiminde egemenlik halka aittir.( 1 , 2 , 3  )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir