Bu Durum Türklerde Demokrasiyi Oluşturan Temel İlkelerden Hangisinin Varlığını Kanıtlamaktadır?

Bu Durum Türklerde Demokrasiyi Oluşturan Temel İlkelerden Hangisinin Varlığını Kanıtlamaktadır?

Bu Durum Türklerde Demokrasiyi Oluşturan Temel İlkelerden Hangisinin Varlığını Kanıtlamaktadır? 6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı 6.ünite Demokrasiyi Öğreniyorum 141. sayfa ödev sorusunun cevabını kısaca okuyabilirsiniz.

Bu Durum Türklerde Demokrasiyi Oluşturan Temel İlkelerden Hangisinin Varlığını Kanıtlamaktadır?

Bu Durum Türklerde Demokrasiyi Oluşturan Temel İlkelerden Hangisinin Varlığını Kanıtlamaktadır? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  • “Hukukun üstünlüğü” temel ilkesinin varlığını kanıtlamaktadır.
  • Çünkü, Hukukun Üstünlüğü ilkesi gereği devlet içindeki tüm kurumlar ve kişiler anayasaya uymak zorundadır. Hukuk herkesin üstündedir.
  • Hakan dahil herkesin kurulun aldığı kararlara saygı duyması hukukun üstünlüğü ilkesinin varlığını kanıtlar.

Okulunuzda uygulanan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi’nin hangi aşamalarında görev aldınız? Neden?

Seçim aşamalarına katılarak bizleri temsil edecek başkanlı seçtim.

Bu projenin, demokrasinin yaşam biçimi hâline getirilmesinde ne gibi katkıları olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Küçük yaştan itibaren demokrasinin önemini bizzat yaşayarak öğrenmiş oluruz.

Seçme ve seçilme haklarımı öğrenmiş olurum.

Bu proje için yapılan Fotoğraf 6.3’teki gibi seçimlerde oy kullanmak sizce neden önemlidir? Açıklayınız.

Çünkü oy kullanmak demokrasinin gereğidir. Oy kullanarak demokrasiye katkı sağlamış oluruz.

Bizi yönetenleri biz seçmiş oluruz. Yönetimde söz sahibi olduğumuzu anlarız.

Demokrasilerin Dayandığı Temel İlkeler Nelerdir?

Demokrasilerin Dayandığı Temel İlkeler Nelerdir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Çoğulculuk ve katılım
  2. Milli Egemenlik
  3. Siyasi partiler
  4. Seçimler ve temsil
  5. Hukukun üstünlüğü
  6. Hürriyet ve eşitlik ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir