Doğal ve Beşeri Özelliklerin Ekonomik Faaliyetlerin Şekillenmesindeki Etkisine Örnekler Veriniz?

Doğal ve Beşeri Özelliklerin Ekonomik Faaliyetlerin Şekillenmesindeki Etkisine Örnekler Veriniz?

Doğal ve Beşeri Özelliklerin Ekonomik Faaliyetlerin Şekillenmesindeki Etkisine Örnekler Veriniz? 6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi kitabın ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Doğal ve Beşeri Özelliklerin Ekonomik Faaliyetlerin Şekillenmesindeki Etkisine Örnekler Veriniz?

“Doğal ve Beşeri Özelliklerin Ekonomik Faaliyetlerin Şekillenmesindeki Etkisine Örnekler Veriniz?” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. İklim şartları iyi olan Antalya, İzmir, Aydın gibi illerde tarım fazla ve çeşitlidir. İç ve Doğu Anadolu’da don olayları ve kötü hava şartları yüzünden tarım azdır.
  2. Rize’de çay yetişmesi sebebi ile çay endüstrisi gelişmiştir.
  3. Pamuk üretim alanları olan Adana, Tarsus, İzmir, Antalya gibi illerde de tekstil sanayi bulunur.
  4. Denize yakınlık sebebiyle özellikle Karadeniz’de balıkçılık yaygındır.
  5. Kömürün uzak mesafelere taşıması maliyetli ve zordur. Bu yüzden Karabük ‘teki demir-çelik fabrikası Zonguldak’taki kömür madenlerine yakın yerde kurulmuştur.
  6. Zonguldak’taki kömür madenleri sebebiyle ağır sanayi burada gelişmiştir. Örnek, Karabük ve Ereğli Demir Çelik Fabrikaları.
  7. Nüfusun fazla olduğu, barınma ve eğitimli personel olan yerlerde fabrikalar daha çok kurulur. Örneğin İstanbul
  8. Batman’daki petrol yatakları burada petrol ekonomisine dayalı sanayimizn gelişmesine neden olmuştur.
  9. Yüzey şekilleri ve ulaşımın kötü olan yerlerde sanayileşme azdır. Doğu Anadolu Bölgesindeki gibi.

Ek Bilgi

Sanayinin kurulup gelişmesi için bir tesisin olmas ı gerektiği gibi, hammaddeyi işleyecek işgücü (işçi) ve enerjiye gereksinim vardır. Ayr ıca bir tesisin kurulabilmesi için sermayeye, mamul malın alınıp satıldığı pazara ve malın tüketim alanına ulaşması için ulaşım sistemlerine gereksinim duyulur. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir