Ülkemizin İklim Ve Yeryüzü Şekilleri Gibi Coğrafi Özelliklerini düşününüz. Buna Göre Sebze, Meyve Ve Endüstri Bitkilerine (pamuk, mısır, soya vb.) Yönelik Tarım Daha Çok Hangi Bölgelerde Yapılır? Mera Hayvancılığı Hangi Bölgelerde Yaygın Olabilir?

Ülkemizin İklim Ve Yeryüzü Şekilleri Gibi Coğrafi Özelliklerini düşününüz.

Ülkemizin İklim Ve Yeryüzü Şekilleri Gibi Coğrafi Özelliklerini düşününüz. Buna Göre Sebze, Meyve Ve Endüstri Bitkilerine (pamuk, mısır, soya vb.) Yönelik Tarım Daha Çok Hangi Bölgelerde Yapılır? Mera Hayvancılığı Hangi Bölgelerde Yaygın Olabilir?  6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi kitabın ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Ülkemizin İklim Ve Yeryüzü Şekilleri Gibi Coğrafi Özelliklerini düşününüz. Buna Göre Sebze, Meyve Ve Endüstri Bitkilerine (pamuk, mısır, soya vb.) Yönelik Tarım Daha Çok Hangi Bölgelerde Yapılır? Mera Hayvancılığı Hangi Bölgelerde Yaygın Olabilir?

“Ülkemizin İklim Ve Yeryüzü Şekilleri Gibi Coğrafi Özelliklerini düşününüz. Buna Göre Sebze, Meyve Ve Endüstri Bitkilerine (pamuk, mısır, soya vb.) Yönelik Tarım Daha Çok Hangi Bölgelerde Yapılır? Mera Hayvancılığı Hangi Bölgelerde Yaygın Olabilir?” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Akdeniz ve Ege bölgelerinde sebze, meyve ve endüstri bitki tarımı daha çok yapılır.
  2. Bunun sebebi bu bölgelerde iklimin ılıman olması, ovaların olması, su kaynaklarının bol olmasıdır.
  3. Mera hayvancılığı Doğu ve İç Anadolu Bölgesinde daha çoktur.
  4. Bunun nedeni yeryüzü şekillerinin, iklimin tarıma uygun olmaması, otlak alanların olmasıdır.

Örneğin,

Pamuk için en büyük tehlike yağmurlardır. Yağmurlar, verimin ve kalitenin düşmesine sebep olur. Bu yüzden çok yağmurlu Karadeniz bölgesi pamuk yetiştirmek için uygun değildir. ( 1 )

Soya Fasulyesi,

Mayıs-Eylül ayları arasında sıcaklığın 25 °C olduğu iklimlerde en iyi şekilde yetişir.r. 18 °C’nin altındaki ve 40 °C’nin üstündeki sıcaklıklar soyanın gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden Doğu Anadolu ve İç Anadolu soya fasulyesinin yetiştirilmesine uygun değildir. ( 2 )

Buradan çıkan sonuç, iklim ve yeryüzü şekilleri ekonomik faaliyetleri etkiler.

EK BİLGİ

Sanayinin Çeşitli Bölgelere Dağılmasının Sebepleri

  1. Hammadde
  2. İklim şartları, coğraf özellikler
  3. Ulaşım
  4. İş gücü
  5. Sermaye
  6. Pazar durumu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir