Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne etkilerini aşağıdaki noktalı yerlere kısaca yazınız.

Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne etkilerini aşağıdaki noktalı yerlere kısaca yazınız.

Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne etkilerini aşağıdaki noktalı yerlere kısaca yazınız.

Sanayi İnkılabı’nın Olumlu Etkileri

Sanayi İnkılabı ham madde ihtiyacını artırmıştır. Osmanlı Devleti ham madde satışı arttı.

Osmanlı devleti zaman içerisinde teşvik-i sanayi kanunları çıkardı, ama etkil olmadı.

Sanayi İnkılabı’nın Olumsuz Etkileri

Avrupa’da başlayan Sanayi İnkılabı’na ayak uyduramayan Osmanlı Devleti ekonomik yönden geri kalmıştır.

İnsan gücüne dayalı üretim yapan Osmanlı üreticileri  Avrupa’nın bol ve ucuz sanayi ürünleri ile rekabet edemedi.

Osmanlı ekonomisi çöktü. Osmanlı Devleti dışarıya ham madde satan, dışarıdan ise mamul madde alan bir ülke oldu.

Ülkede işsizlik arttı. Bu dönemde Osmanlı Devleti artan para ihtiyacını karşılamak üzere ilk kez dış borç aldı.

Osmanlı Devleti Avrupa’nın Açık Pazarı Haline Gelmiştir.
Osmanlı Devleti Hammadde Ve Pazar Ihtiyacı Nedeniyle Avrupalı Devletlerce Işgal Edilmeye Başlamıştır.
Ekonomideki Gerileme, Siyasî Çöküşü Hızlandırmıştır.

Fransız İhtilali’nin Olumlu Etkileri

Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı siyasi düşünceler Osmanlı devlet adamları arasında taraftar buldu. Bu devlet adamları söz konusu düşüncelerin etkisiyle Tanzimat ve Islahat Fermanlarını ilan ettiler

Fransız İhtilali’nin Olumsuz Etkileri

Fransız İhtilali ile Mİlliyetçilik akımı yayıldı. Çok uluslu bir devlet olan Osmanlı Devleti, Milliyetçilik akımı  isyanların çıkmasına parçalanmasına neden oldu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir