Eski Zamanlardan Modern Zamanlara Tarih Yazıcılığının Türlerini Yazınız.

Eski Zamanlardan Modern Zamanlara Tarih Yazıcılığının Türlerini Yazınız.

Eski Zamanlardan Modern Zamanlara Tarih Yazıcılığının Türlerini Yazınız.   9.sınıf Tarih dersi kitabı sayfa 39 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Eski Zamanlardan Modern Zamanlara Tarih Yazıcılığının Türlerini Yazınız.

Eski Zamanlardan Modern Zamanlara Tarih Yazıcılığının Türlerini Yazınız.  sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Hikayeci Tarih Yazıcılığı
  2. Öğretici (pragmatik) tarih yazıcılığı
  3. Araştırıcı tarih yazıcılığı
  4. Sosyal tarih yazıcılığı

İLAVE BİLGİ NOTU

  • Hikayeci Tarih Yazıcılığı anlayışının öncüsü Herodot’dur. Heredot, Historia isimli kitabında Yunan ve komşu ülke tarihlerini bu yöntemle yazmıştır.  Herodot olayları peş peşe sıralamakla kalmayıp, onları bir düzen içerisinde aktarmıştır.
  • Öğretici tarih yazıcılığının ilk temsilcisi sayılan Thukdides (Tukidides) Peleponnes savaşlarını bu tarzda yazmıştır. Toplumların birlik ve beraberliklerini kuvvetlendirme içinde oldukları dönemde bu eserler ilgi çekmiştir.
  • Araştırıcı tarih yazıcılığı, tarihçiler, tarihî olayları incelerken daima “neden ve nasıl oldu?” sorularıyla araştırıcı tarihçilik anlayışını geliştirdi. Bu
    tarih yazıcılığı kullanılarak kaleme alınan eserler, özellikle olayların sebeplerini araştırarak olayları açıklamaya çalışmıştır.
  • Sosyal tarih yazıcılığında ise tarihe ait olayların tek bir neden ile değil, sosyal, siyasi, ekonomik ve  kültürel birçok etken dikkate alınarak bilinebileceği kabul edilmiştir. Bu tarz yazıcılık, tarihî olaylardan genel sosyal kanunlara ulaşmaya çalışır.  ( 1 , 2 )

Tarihin babası” olarak anılan Heredot’un bu lakabı, Romalı hatip Cicero’nun De Legibus adlı eserinde onu “tarih yazarlarının babası“olarak nitelemesinden gelir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir