Döngüsel Ve Çizgisel Zaman Anlayışları Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Döngüsel Ve Çizgisel Zaman Anlayışları Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Döngüsel Ve Çizgisel Zaman Anlayışları Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?  9.sınıf Tarih dersi kitabı sayfa 39 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Döngüsel Ve Çizgisel Zaman Anlayışları Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Döngüsel Ve Çizgisel Zaman Anlayışları Arasındaki Farklılıklar Nelerdir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Döngüsel zamanda, zamanın başlangıç ve sonu belli değildir.
  2. Döngüsel zamanda tarih sürekli tekrar etmektedir.
  3. Döngüsel zamanda geçmişin, bugün ve yarınla nedensel bir bağlantısı yoktur.
  4. Çizgisel zaman, zaman belli bir başlangıca sahiptir ve kıyamete kadar sürecektir.
  5. Çizgisel zaman, geçmiş ve gelecek birbiriyle bağlantılıdır.
  6. Çizgisel zaman Allah tarafından bilinmektedir ve asla raslantı değildir.
  7. Çizgisel zaman, zaman tekrar etmeyen bir süreçtir.

Eski Zamanlardan Modern Zamanlara Tarih Yazıcılığının Türlerini Yazınız. 

İLAVE BİLGİ NOTU

İlerlemeci Tarih;

  • Tarihte ortaya çıkan her olay tektir.
  • Olaylar peş peşe geleceğe doğru akar
  • Tarihteki her aşama bir öncekine göre daha gelişmiştir.

Zaman soyut bir kavramdır. İnsan hayatını daha iyi planlamak için zamanı dün, bugün ve yarın olarak taksim etmiştir.

Zaman Nedir?

Bir iş ya da oluşun, bir eylemin içinde geçmekte olduğu, geçtiği ya da geçeceği süre. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir