Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un Fethinden Sonra Farklı İnanıştaki Kişilere Gösterdiği Anlayış Türklerin Hangi Özelliğini Gösteriyor?

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un Fethinden Sonra Farklı İnanıştaki Kişilere Gösterdiği Anlayış Türklerin Hangi Özelliğini Gösteriyor?

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un Fethinden Sonra Farklı İnanıştaki Kişilere Gösterdiği Anlayış Türklerin Hangi Özelliğini Gösteriyor? 7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un Fethinden Sonra Farklı İnanıştaki Kişilere Gösterdiği Anlayış Türklerin Hangi Özelliğini Gösteriyor?

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un Fethinden Sonra Farklı İnanıştaki Kişilere Gösterdiği Anlayış Türklerin Hangi Özelliğini Gösteriyor? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Türklerin hoşgörü özelliğini gösterir.
  2. Türkler dini inanç, ırk, dil vb. konularda diğer insanlara karşı hep hoşgörülü olmuşlardır.
  3. İslam dini ile birlikte “Dinde zorlama yoktur.” görüşü sebebiyle diğer insanların dinlerine karşı hoşgörülü davranmışlardır.

İLAVE BİLGİ NOTU

İstanbul’un fethi tamamlandıktan sonra Ayasofya’ya giren Fatih Sultan Mehmet,  patrik ve papazlar da dâhil olduğu hâlde, kadın ve çocuk bütün halk kesiminden insanların burada toplanmış ve ağlar hâlde gördü.

İçeride sükûnet sağlandıktan sonra Fatih, patriğe korkmamasını ve ayağa kalkmasını emrederek şöyle dedi: “Ben Sultan Mehmet; sana ve arkadaşlarına ve bütün halka söylüyorum ki bugünden itibaren artık ne hayatınız ne de hürriyetiniz hususunda benim gazabımdan korkmayınız.

Daha sonra kumandanlarına dönerek “askerlerin halka hiçbir fenalık yapmamalarını emretmelerini istemiş ve herhangi birisi bu emre itaat etmezse ölümle cezalandırılacağını” bildirmiştir. Fatih aynı tutumu Ermeni ve Yahudi cemaatlerine de göstermiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir