Anayasa’mızın Yukarıdaki İlk Altı Maddesine Göre Devletimizin Dayandığı Esaslar Nelerdir?

Anayasa’mızın Yukarıdaki İlk Altı Maddesine Göre Devletimizin Dayandığı Esaslar Nelerdir?

Anayasa’mızın Yukarıdaki İlk Altı Maddesine Göre Devletimizin Dayandığı Esaslar Nelerdir? 7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Anayasa’mızın Yukarıdaki İlk Altı Maddesine Göre Devletimizin Dayandığı Esaslar Nelerdir?

Anayasa’mızın Yukarıdaki İlk Altı Maddesine Göre Devletimizin Dayandığı Esaslar Nelerdir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Devlet yönetimi Cumhuriyet’tir, değiştirilemez.
  2. Egemenlik millete aittir.
  3. İnsan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti esaslarına dayanmaktadır.

İLAVE BİLGİ NOTU

ANAYASA’NIN İLK 6 MADDESİ

1. Madde: Türkiye devleti bir cumhuriyettir.
2. Madde: Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
3. Madde: Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklâl Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.
4. Madde: Anayasa’nın 1. maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet
olduğu hakkındaki hüküm ile, 2. maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
5. Madde: Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.
6. Madde: Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir