Devletimizin Yöneticileri İstedikleri Her Şeyi Yapabilir Mi? Niçin?

Devletimizin Yöneticileri İstedikleri Her Şeyi Yapabilir Mi? Niçin?

Devletimizin Yöneticileri İstedikleri Her Şeyi Yapabilir Mi? Niçin? 7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Devletimizin Yöneticileri İstedikleri Her Şeyi Yapabilir Mi? Niçin?

Devletimizin Yöneticileri İstedikleri Her Şeyi Yapabilir Mi? Niçin? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Türkiye Cumhuriyeti güçler ayrılığı ilkesini benimsemiştir.
  2. Devlet yöneticileri yetki ve sorumlulukları anayasamızda belirtilmiştir. (Yasama, yürütme, yargı)
  3. Yasama ve yürütme yetkisinde bulunan güç, hukukun üstünlüğü ilkesi gereğince yargıyla sınırlanıp dengelenir.
  4. Devlet yöneticilerinin yaptıkları yasalara hukuku aykırı ise yargı organının cezalandırma yetkisi vardır.
  5. Devlet yöneticileri bu yüzden istedikleri gher şeyi yapamazlar.

İLAVE BİLGİ NOTU

Türkiye Cumhuriyeti güçler aykırılığı ilkesini benimsemiştir.

  1. Yasama-yasa yapma, değiştirme organı
  2. Yürütme -yasalara göre ülkey iyönetme
  3. Yargı-yasalara ve hukuka aykırılıkları denetleme yapar, uymayan kişileri ccezalandırır
  4. Yargı yasama ve yürütmeden tamamen bağımsızdır

Yasama yetkisi

Türkiye Büyük Millet Mec lisi (TBMM) nindir ve devredilemez.

Yasama organı olan TBMM halk tarafından genel oyla seçilir ve 550 milletvekilinden oluşur.

Yürütme yetkisi

Cumhurbaşkanıile Bakanlar Kuruluna aittir. Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti’nin devletinin başıdır.

Bakanlar Kurulu, başbakan ve bakanlardan oluşur. Başbakan, cumhurbaşkanınca TBMM üyeleri arasından atanır.

Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.”

Toplumdaki bireylerin birbirleri ile ve devlet ile olan ilişkilerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü yargı organı tarafından yapılır. Anayasa’mıza göre, mahkemeler bağımsız olmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir