Yargının, Yasama Ve Yürütmeden Bağımsız Olması Niçin Önemlidir? Örnek Veriniz.

Yargının, Yasama Ve Yürütmeden Bağımsız Olması Niçin Önemlidir? Örnek Veriniz.

Yargının, Yasama Ve Yürütmeden Bağımsız Olması Niçin Önemlidir? Örnek Veriniz. 7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Yargının, Yasama Ve Yürütmeden Bağımsız Olması Niçin Önemlidir? Örnek Veriniz.

Yargının, Yasama Ve Yürütmeden Bağımsız Olması Niçin Önemlidir? Örnek Veriniz. sorusununn cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Yasamanın ve yürütmenin yaptığı eylemler yargı organı tarafından denetlenir.
  2. Yargı bağımsız olmaz ise yasama ve yürütmenin yaptığı işlemlerin yasaya uygunluğu denetlenemez.
  3. Yasama ve yürütme her istediğini yapar hale gelir. Keyfine göre istediği kanunu çıkarır.
  4. Demokratik ülke olma özelliğimiz yok olur.

İLAVE BİLGİ NOTU

Türkiye Cumhuriyet’inde güçler ayrılığı ilkesi vardır. Bir hukuk devletisir.

Devlet ve toplum yaşamında hukukun üstünlüğünü vardır.

Yasama ve yürütme yetkisinde bulunan güç, hukukun üstünlüğü ilkesi gereğince yargıyla sınırlanıp dengelenir. Yasama işlemleri ile yürütmenin eylem ve işlemleri yargı denetimine bağlı tutulur.

Böylece yasama ve yürütme organlarının çıkaracağı kanun ve yasaların Anayasa’ya uymaması duru munda bunlar iptal edilir. Anayasa bu düzeni sağlayıcı kurallarla donatılmıştır.
Yasama yetkisi

Türkiye Büyük Millet Mec lisi (TBMM) nindir ve devredilemez.

Yasama organı olan TBMM halk tarafından genel oyla seçilir ve 550 milletvekilinden oluşur.

Yürütme yetkisi

Cumhurbaşkanıile Bakanlar Kuruluna aittir. Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti’nin devletinin başıdır.

Bakanlar Kurulu, başbakan ve bakanlardan oluşur. Başbakan, cumhurbaşkanınca TBMM üyeleri arasından atanır.

Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.”

Toplumdaki bireylerin birbirleri ile ve devlet ile olan ilişkilerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü yargı organı tarafından yapılır. Anayasa’mıza göre, mahkemeler bağımsız olmalıdır. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir